KRONIKË E ZEZË

Arrestim nga Policia e Kosovës i personave, në bazë të urdhëresave të lëshuara nga Gjykata

Gjatë periudhës kohore nga 17 janar 2020 deri me 02 shkurt 2020, Policia e Kosovës, njësite policore pranë stacionit policor të Gjilanit që janë të angazhuar me Plan Operativ, duke u bazuar në listat e personave të kërkuar me urdhëresa nga gjykata, kanë arritur që ti identifikojnë personat e dënuar dhe realizojnë ato urdhëresa, duke i arrestuar dhe sjell në vuajtje të dënimit personat e kërkuar si në vijim:

Janë realizuar gjithsejtë dyzet e nëntë (49) urdhëresa me burg efektive me vuajtje dënimi me gjithsej tridhjetë e gjashtë (36) vite e 1 muaj burg.

Janë realizuar gjithsej njëzet e pesë (25) urdhër arreste për paraqitje në gjykatë.

Janë legjitimuar gjithsej tridhjetë e dy (32) persona mirëpo nuk kane rezultuar te kërkuar.

Kemi marë konfirmime për shtatëmbëdhjetë (17) persona që gjenden jashtë shtetit të Republikës së Kosovës të cilët persona kanë tetëmbëdhjetë (18) urdhëresa me burg aktive dhe njëzet e gjashtë (26) urdhëresa për paraqitje në gjykatë.

Policia e Kosovës në vazhdimësi bashkë me institucionet tjera të sigurisë do të veproj në zbatimin e ligjit duke sjell para drejtësisë të gjithë ata persona që janë përgjegjës dhe kanë ra ndesh me ligjin dhe normat ligjore.

 

You Might Also Like