Ekonomi

Ekonomia e Gjilanit, as me Agimin nuk po “agon”!

Në deklaratën e fundit të drejtorit të zhvillimit ekonomik të komunës, risi e vetme ishte tkurrja e listës së premtimeve nga tre mujori i kaluar, thuhet në reagimin e PDK-së.

Ne te thuhet se fokus i tijë dhe kryetarit Haziri është sjellia e investimeve të huaja, bashkpunimi me donatorë si dhe mbështetja e bizneseve, por që asnjëra nga këto nuk po ndodhë, në as një rast të vetëm.

Lista e partnerëve ende qenka në deklaratën e zhvillimit ekonomik, siç jane; CDF, TIKA, USAID, ndonëse këta donatorë, tashmë e kanë kuptuar paaftësinë e kësaj qeverisjeje. Prandaj, nga ky prezentim i z. Zuzaku, asgjë nga situata faktike dhe ajo reale!

Ai nuk paska përmend fare problemin e Kompanisë “EcoHigjiena”, ku atje, në pa aftësi për të menagjuar nga ana e Komunës dhe Menagjmentit të kësaj kompanie, po u rrezikohen vendet e punës mbi 35 puntorëve si pasojë e mos plotësimit të kritereve për marrjen e kontratës për mirembajtjen e hapësirave publike. Po ashtu, asnjë fjalë për zvogëlimin e tarifave për mbeturina dhe për faljen e borgjeve.

Në listën e Drejtorit të zhvillimit Ekonomik, tani nga tre mujori i parë, askund nuk po figuron fare problemi i tregut të gjelbër, madje as çfarë po ndodh aty.

Te Lumi “Mirusha”, e vërteta është që aty punohet kohë pas kohe, por jo edhe punë efektive. Madje, punimet filluan tek pasi banorët e revoltuar të kësaj lagjeje, ia hodhën bërllogun para derës, kryetarit Haziri.

Asnjë përkahje nuk kemi për bizneset, dhe siç dihet edhe shumica e tenderëve u jepen kompanive jashtë Gjilanit, ndonëse z.Haziri, në fushatën e tij, kishte rrah gjoks së “nuk do të lejoj jabangjinjtë, të marrin punë në Gjilan”, ndërsa po ndodhë e kundërta, ku bizneset lokale kanë mbetë pa përkrahjeë ë.

Në deklaratën e z.Zuzaku, fjali pozitive e tijë duket vetëm që ka pranuar se është Kredi e jo Donacion nga Qeveria Austriake.

Pra, i nderuari drejtor komunal zhvillimit ekonomik! Në deklaratat tuaja publike, sëpaku, thuaje të vërtetën, qoftë edhe një punë “të hajrit”, nëse keni bërë.

 

You Might Also Like