KRONIKË E ZEZË

Iu zu revolja

Me 08 korrik 20202, Policia e Kosovës njësiti i hetimeve nga stacioni Policor i Gjilanit me urdhëresë të lëshuar nga Gjykata Themelore në Gjilan, kanë bastisur shtëpinë dhe objektet përcjellëse të të dyshuarit shqiptar shtetas i Kosovës me banim në Fshati Livoq i ultë, Gjilan.

Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Qeveria – Vlada – Government Ministria e Punëve të Brendshme Ministarstvo Unutrašnjih Poslova / Ministry of Internal Affairs Policia e Kosovës/Policija Kosova/Kosovo Police Drejtoria e Përgjithshme e Policisë/ Generalna Policijska Direkcija/General Police Directorate

Bastisja ka rezultuar pozitiv me ç ‘rast në shtëpinë e të dyshuarit janë gjetur dhe konfiskuar një pushke automatike e llojit: AK-47 ngjyrë e zezë,kalibër;7.62 mm dhe një karikatorë i zbrazët.

I dyshuari është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës dhe me urdhër të prokurorit të shtetit, lënda shkon ne procedurë të rregullt në PTh.

You Might Also Like