Shëndeti

Në Viti Shoqata e të Drejtave të Pacientëve (PRAK) mbajti trajnim me stafin shëndetësor të QKMF-së

Për herë të parë në Viti, Shoqata e të Deejtave të Pacientëve të Kosovës ka mbajtur një trajnim të tillë që ka zgjuar interesim tek stafi I punëtorëve të QKMF-së

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës, në bashkëpunim me Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Viti, kanë realizuar sot një trajnim me stafin shëndetësor me temën “Kujdesi shëndetësor me pacientin në qendër “.

Në fillim të trajnimit të pranishmëve iu drejtuan Basri Aliu-Drejtor i DSHMS-së dhe dr.Vjollca Kadolli-Halili, drejtoreshë e QKMF-së Viti, e cila falënderoi “PRAK” për organizimin e këtij trajnimi.

Ajo mes tjerash foli edhe për të arriturat dhe kujdesin që ofrohet nga punëtorët shëndetësor

edhe në komunitet , duke u munduar të jenë sa më afër qytetarit në nevojat e tyre, si dhe për aktivitetet dhe masat që janë marrë në QKMF ,qe pacientët të jenë sa më të njoftuar për të drejtat dhe përgjegjësit e tyre brenda institucioneve shëndetësore.

Z.Besim Kodra -Drejtor i PRAK, njëherit udhëheqës i trajnimit, njoftoi të pranishmit mbi rëndësinë e zbatimit të të drejtave të pacientëve, legjislacionin ekzistues dhe menaxhimin e ankesave të pacientëve.Aziz Zuka

You Might Also Like