KRONIKË E ZEZË

Shqiptohet dënim me burgim dhe gjobë për veprën penale narkotikë

Gjilan – Gjykata Themelore në Gjilan ka shpall Aktgjykim dënues ndaj të akuzuarve I. Rr. dhe A. Rr. në kohëzgjatje prej tre (3) vite burgim dhe dënim me gjobë në shumën prej pesëmijë (5000) euro.

Të akuzuarit, me datë 26.08.2018 në fshatin Novosellë të Komunës së Kamenicës, janë zënë nga zyrtarët policor në flagrancë duke shkarkuar substancën narkotike nga vetura e tyre dhe gjatë bastisjes në shtëpinë e tyre është gjetur sasi e përgjithshme e llojit “marihuanë” prej 19.370 gramë.

Me këto veprime të akuzuarit I. Rr. dhe A. Rr. kanë kryer veprën penale në bashkëveprim blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, vepër e sanksionuar më Kodin Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Palët kanë të drejtën e ankesës ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Apelit.

You Might Also Like