Ndërtimtari

Familja Behxheti nga Gjilani po pushton tregjet evropiane me ndërtimet e shtëpive të drurit


Read More...

Ndërtimtari

Nisën punimet në Urën e Dobërçanit

Read More...

Ndërtimtari

Urat e gjata nga armë-betoni nevojë e pashmangshme

Read More...

Ndërtimtari

Ndërmarrja ndërtimore projektuese dhe e konsulencës “AREA” nga Hodonoci i Kamenicës shembull për punët që bënë

Read More...

Ndërtimtari

Punëtorët e ndërtimit të lartë në mëshirën e Zotit pa mbrojtje dhe siguri në punë

Read More...

Gjilan, Ndërtimtari

QMF “Ramiz Cernica” e Gjilanit e zgjidh problemin e ujit të pijshëm

Ky problem është zgjidhur falë donacionit të organizatës “Patient Help Fund Kosova”, e cila ka financuar shpimin e pusit, e që kap vlerën e mbi 2500 euro.

Read More...