ARSIMI

Gjimnazi Natyror “Xhavit Ahmeti” pajiset me pesë kamera (skenerë) për procesin mësimor

Read More...

ARSIMI

U MBAJT OLIMPIADA E XV MATEMATIKE E GJILANIT – OMGJ 2023

Read More...

ARSIMI

SHMM ”Kongresi i Manastirit” në Pozharan shënoi 8 vjetorin e Pavarësimit si institucion shkollor në vete

Read More...

ARSIMI

OLIMPIADA XV MATEMATIKE E GJILANIT – OMGJ 2023

Read More...

ARSIMI

Zhvillohet Konferenca Ndërkombëtare Ndërdisiplinore “Roli i teknologjisë në modelimin e shoqërisë”

Read More...

Shëndeti

Drejtoresha e Shëndetësisë, Aurorë Osmani, viziton Qendrat e Mjekësisë Familjare dhe Ambulancat e Mjekësisë Familjare në Gjilan

Read More...

ARSIMI

Arsimi dual po bëhet në komunën e Gjilanit

Read More...

Shëndeti

Dr. Arbenita Hajdari, drejtoresha e QKM-së po merr pjesë në punëtorinë e organizuar nga Ministria e Shëndetësisë, për hartimin e strategjisë sektoriale të shëndetësisë

Me qëllim të identifikimit të të gjitha problemeve e sfidave është e planifikuar SWOT analiza nga nëngrupi i KPSH-së.

Read More...

ARSIMI

Kompensimi i orëve të humbura në arsim gjatë ditëve të vikendit edhe një sfidë tjetër!

Read More...

ARSIMI

Në Zarbicë do të fillojë projekti pēr  renovimin e  Shkollës-Mejtepit

Read More...