Kamenicë

Përgatitja e të rinjve për tregun e punës

Read More...

Kamenicë

Dadanapress mbanë kampanjën e vetëdijesimit në Kamenicë për mbrojtjen e të drejtave të Komunitetit Rom

Read More...

Kamenicë

Dardanapress mbanë punëtorinë për shfrytëzimin e të drejtave të komunitetit Rom në arsimim, shëndetësi, punësim

Read More...

Kamenicë

Do të zgjidhet problemi i ujërave të zeza në Karaçevë të Ultë, Kopërnicë dhe Koretin

Read More...

Kamenicë

Sfidat dhe Problemet e Bizneseve Lokale

Read More...

Kamenicë

Promovimi i të drejtave të komunitetit rom dhe pjesëtarëve të tyre në jetën institucionale

Read More...

Kamenicë

Nderohet në 22- vjetorin e përjetësisë Komandant Rrahim Beqiri-Roki 

Read More...

Kamenicë

Aktivitete të shumta në nderim të veprës heroike të Rahim Beqirit – komandant Rokit

Read More...

Kamenicë

Dardanapress organizoi debatin: Mundësia e rritjes të investimeve në Komunën e Kamenicës

Read More...

Kamenicë

Rëndësia e përgatitjes shkollore për tregun e punës

Read More...