Kamenicë

Mirënjohje për ata që ruajnë paqen e sigurinë

Read More...

Kamenicë

Dardanapress mbanë trajnimin me kryetarët e këshillave të fshatrave

Read More...

Kamenicë

Arlinda Sejdiu është Drejtoresha e re e Drejtorisë së Administratës së Përgjithshme në Kamenicë

Read More...

Kamenicë

Dardanapress  mbanë debatin “Të drejtat e komunitetit rom”

Read More...

Kamenicë

Dardanapress mbanë tryezën e dytë lidhur me transparencën në administratën Komunale të Kamenicës

Read More...

Kamenicë

Kërkojnë që të kompletohet stafi arsimor i shkollës

Read More...

Kamenicë

 Dardanapress  mbanë punëtorinë:Të drejtat e komunitetit Rom

Read More...

Kamenicë

Karaqeva e Poshtme po përballet me problemin e ujërave të zeza

Read More...

Kamenicë

Ndërgjegjësimi i qytetareve të komunitetit Rom për te marrë pjesë në jetën institucionale

Read More...

Kamenicë

Në Karaçevë të Poshtme të Kamenicës ka një muaj që ka filluar mësimi, por pa staf të kompletuar

Read More...