Bujqësi

Edhe 128 serra do t’i shpërndahen fermerëve

Read More...

Bujqësi

Drejtori i Bujqësisë, hap zyrtarisht fushatën e korrje-shirjeve në Komunën e Gjilanit

Read More...

Bujqësi

Isufi: Hapja e rrugëve fushore, do të jetë lehtësim për bujqit

Read More...

Bujqësi

Në komunën e Vitisë  nisi  fushata e korrje-shirjeve

Read More...

Bujqësi

Është bërë shpërndarja e fidaneve të mjedrës dhe materialit përcjellës

Read More...

Bujqësi

Bletërritësi nga Dardana, Idriz Bunjaku, edhe pse në moshë, ende aktiv në kujdesin për bletët

Read More...

Bujqësi

Pula e gjela për fermerët e Komunës së Gjilanit

Read More...

Bujqësi

Alban Hyseni: Muhamet Shala, një ndër fermerët më të mëdhenj të komunës nga fshati Ponesh

Read More...

Bujqësi

Drejtoria Bujqësisë dhe Pylltarisë fillon aksionin për parandalimin e prerjeve ilegale të pyjeve të komunës së Gjilanit

Read More...

Bujqësi

Kryetari Hyseni viziton fermerin Mitat Rifati, i cili është njëri nga 153 përfituesit të lopëve qumështore

Read More...