Bujqësi

Bletarët vitias mbajtën trajnim rreth përgatitjes së bletëve për pranverë

Read More...

Bujqësi

30 fermerë vitias përfituan makina spërkatëse

Read More...

Bujqësi

Drejtori Naim Pira: “Drejtoria e Bujqësisë  në Viti me mbi 459 mijë euro vlerë të investimeve për vitin 2022”

Read More...

Bujqësi

Kryetari Hyseni: Me rritjen e buxhetit mbi 100 për qind, bujqësia do të jetë një ndër sektorët më të zhvilluar në Gjilan

Read More...

Bujqësi

Komuna e Vitisë shpërndau 50 makina mjelëse dhe 40 inkubatorë për qytetarët e saj

Read More...

Bujqësi

Enver Isufi, njeriu i cili është i dashuruar në plantacionin e pemëtarisë në fshatin Kravaricë

Read More...

Bujqësi

Gjilani shpërndan 140 ton farë gruri për 734 fermerë

Read More...

Bujqësi

Isufi: Vëmendjen po e kthejmë edhe kah bujqësia

Read More...

Bujqësi

Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë në bashkëpunim me Policinë ka ndërmarrë aksion për parandalimin e prerjeve ilegale të pyjeve në komunën e Gjilanit

Read More...

Bujqësi

Debelldeasit të kënaqur me rendimentet dhe kualitetin e patates

Read More...