Bujqësi

Komuna e Vitisë përkrah ngritjen e plantacioneve të arrës

Read More...

Bujqësi

Në Viti 100 bujq janë përfitues të mekanizmit bujqësorë

Read More...

Bujqësi

Komuna e Gjilanit ka shpërndarë 200 mijë kilogram farë gruri për 874 fermerë

Read More...

Bujqësi

Shpërndahen 200,000 kg farë gruri për 874 fermerë

Read More...

Bujqësi

Komuna e Vitisë ndanë 20 centifuga për bletarët

Read More...

Bujqësi

Komuna e Gjilanit shpërndan 153 lopë të racës Simental për fermerët

Read More...

Bujqësi

Komuna e Gjilanit shpërndanë lopë qumështore për fermerët

Read More...

Bujqësi

Shoqata e Bletërritësve “Luzma”, të Kamenicës, mbajtën tubim me bletërritës të kësaj komune

Read More...

Bujqësi

Drejtoria e Bujqësisë në Gjilan ka ndërmarrë masa konkrete për parandalimin prerësve ilegalë të pyjeve dhe kapjen e tyre

Read More...

Bujqësi

Rahimaj: Për herë të parë po ndodh mbështetja e fermerëve me pleh artificial

Read More...