ARSIMI

Gjimnazi Natyror “Xhavit Ahmeti” pajiset me pesë kamera (skenerë) për procesin mësimor

Read More...

ARSIMI

U MBAJT OLIMPIADA E XV MATEMATIKE E GJILANIT – OMGJ 2023

Read More...

ARSIMI

SHMM ”Kongresi i Manastirit” në Pozharan shënoi 8 vjetorin e Pavarësimit si institucion shkollor në vete

Read More...

ARSIMI

OLIMPIADA XV MATEMATIKE E GJILANIT – OMGJ 2023

Read More...

ARSIMI

Zhvillohet Konferenca Ndërkombëtare Ndërdisiplinore “Roli i teknologjisë në modelimin e shoqërisë”

Read More...

ARSIMI

Arsimi dual po bëhet në komunën e Gjilanit

Read More...

ARSIMI

Kompensimi i orëve të humbura në arsim gjatë ditëve të vikendit edhe një sfidë tjetër!

Read More...

ARSIMI

Në Zarbicë do të fillojë projekti pēr  renovimin e  Shkollës-Mejtepit

Read More...

ARSIMI

Gjimnazi Natyror “Xhavit Ahmeti” shënon ditën e shkollës

Read More...

ARSIMI

Reflektoni, angazhohuni që sa më parë të fillojë mësimi në shkollën “Rexhep Elmazi”

Read More...