ARSIMI

Është mbajtur ligjërata nga përfaqësuesit organizata Esvet Pro “Studimet Gjurmuese”

Read More...

ARSIMI

A e dini pse ora e mësimit në shkollë zgjat 45 minuta?

Read More...

ARSIMI

Pranim-dorëzimi i detyrës së rektorit të Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan

Read More...

ARSIMI

Në UKZ u bë pritja solemne e studentëve për fillimin e vitit akademik 2023/2024

Read More...

ARSIMI

Asdren Toska merr titullin doktor shkence në drejtimin e marketingut

Read More...

ARSIMI

Ka ndërruar jetë prof. dr. Nazmi Maliqi

Read More...

ARSIMI

Eni Ademi, pianiste e shkëlqyer, lexuese e pasionuar e nxënëse shembullore

Read More...

ARSIMI

Vitin shkollor 2023/24, Drejtoria e Arsimit në Gjilan e shpall vit të disiplinës

Read More...

ARSIMI

Sipas Drejtorisë së Arsimit në Gjilan 90 përqind e nxënësve janë pajisur me libra

Read More...

ARSIMI

Kryetari Alban Hyseni u uron vitin e ri shkollor të gjithë nxënësve e mësimdhënësve

Read More...