Libri

Gati libri Shtegtim në histori i Nijazi Ramadanit

Autori i librit ka bërë një sistematizim të mirë të lëndës publicistike dokumentate, historike të ngjarjeve prej vitit 1941-51, të monografisë, e cila po ashtu shoqërohet edhe me burime referenciale fosnota dhe bibliografin e pasuruar të botimeve me ilustrime fotografish dhe me toponime të ngjarjeve betejave. Përmbajtja për rezistencës kombëtare në hapësirat etnike të vendbanimeve e maleve, të gjitha këto në gjuhë shqipe, pa ndonjë përkthim apo përshtatje nga barabarizma tjera.
Ky libër e ka vlerën e vet, dhe në 337 faqet e saj është një pasqyrim i mirë evidentim me vlerë dhe përmbajtje me shumë vlerë, i një libri që lexohet me një frymë, duke përmbushur kështu një boshllëk për këtë rajon të Kosovës juglindore, edhe pse trekëndësh i vogël, por me histori të bujshme për liri dhe pavarësi nëpër kapërcime kohore,

.

You Might Also Like