ARSIMI

Gjimnazi Natyror “Xhavit Ahmeti” zuri vendin e parë në sfidën për punimin e shkopit ndihmës për të moshuarit apo të verbrit

Ashtu sikurse vitin e kaluar, edhe sivjet Gjimnazi Natyror “Xhavit Ahmeti” ka fituar një çmim të parë në kuadër të Programit “Përkrahje e adoleshentëve pas mësimit të rregullt” – ASSET të USAID-it që është organizuar në partneritet me Fondacionin IPKO për të dytin vit me radhë.

Gjimnazi “Xhavit Ahmeti” zuri vendin e parë në sfidën për punimin e shkopit ndihmës për të moshuarit apo të verbrit. Ky vend i parë i mundëson Gjimnazit “Xhavit Ahmeti” që të fitojë një kupon në vlerë prej 300 eurove, kurse çmime të veçanta janë sponsorizuar nga SmartBits, BONEVET dhe TOKA.

Nxënësit e Gjimnazit “Xhavit Ahmeti” këtë çmim e kanë fituar falë punës së palodhshme të tyre dhe të mësimdhënësit të tyre të Informatikës Prof.Pajtim Rashiti, njëherit edhe Mentor i Klubit të Karrierës, gjë për të cilën janë përgëzuar nga Drejtori i shkollës Bekim Mustafa.

Në vazhdim po e botojmë njoftimin e lëshuar nga organizatorët:

Programi “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” – ASSET në partneritet me Fondacionin IPKO kanë organizuar “Sfidën e Dizajnit” për të dytin vit radhazi. Si Programi ASSET ashtu dhe Fondacioni IPKO kanë një qëllim të ngjashëm, për të mbështetur dhe përgatitur të rinjtë e Kosovës për jetë dhe punë në shekullin 21. Qëllimi i sfidës së këtij viti ishte të bashkonte mendje të reja dhe inovative nga shkolla të mesme të ndryshme nga gjithë Kosova për të garuar në katër sfidat e më poshtme:

– Krijimi i një loje tavoline – Punimi i pajisjes për rregullimin e lagështisë së ajrit – Punimi i shkopit ndihmës për të moshuarit apo të verbrit – Krijimi i videove të karrierës-profesioneve

Nxënësve u kërkohej të krijonin pajisje inovative që synojnë të ndihmojnë komunitetin në të cilin ata jetojnë. Gjithsej 22 shkolla nga e gjithë Kosova dorëzuan 55 projekte. Këto projekte ishin argëtuese dhe njëkohësisht sfiduese për nxënësit sepse, siç e theksuan ata, për të punuar në to nevojitej një mendësi e hapur dhe shansi për të përsosur aftësitë krijuese. Nxënësit theksuan se gjatë punimit në projekte arritën të përforcojnë aftësitë e tyrë në ndarjen e njohurive me të tjerët, zgjidhjes së sfidave me fleksibilitet, përmirësimin e aftësive të tyre të forta dhe komunikimin efektiv brenda ekipeve të tyre.

Panelet e vlerësimit përbëheshin nga përfaqësues të USAID, MASHT, MZHE, BONEVET, SmartBits, TOKA, IPKO Foundation, Universiteti i Prishtinës, Cacttus Education, dhe ekipit të Programit ASSET.

Çmime të veçanta sponsorizohen nga SmartBits, BONEVET dhe TOKA.

SmartBits do të ofrojë praktikë njëmujore në SmartBits me pagesë, për gjashtë nxënës nga tre shkollat fituese në sfidën e videove të Karrierës.

BONEVET do të ofrojë bursë dy-mujore dhe praktikë dy-mujore të paguar për tre nxënës nga shkollat fituese të vendeve të para nga sfidat e krijimit të një loje tavoline, Punimi i pajisjes për rregullimin e lagështisë së ajrit dhe krijijmin e shkopit ndihmës për të moshuarit apo të verbrit.

TOKA do të ofrojë dy vende në Kampin Veror për dy nxënës nga cilado prej shkollave fituese. Vendimi se kush do të marrë pjesë do të merret në bashkëpunim me shkollat.

Jemi të entuziazmuar që të vazhdojmë këtë partneritet gjatë viteve të ardhshme të Programit, në mënyrë që nxënësve nga të gjitha shkollat e Kosovës t’u jepet mundësia që të nxjerrin në pah aftësitë e tyre duke përdorur aftësitë e tyre krijuese.

 

You Might Also Like