ARSIMI

Ja kur përfundon mësimi për shkollat fillore dhe të mesme

NJ O F T I M

Bazuar në Vendimin e MASH, Nr. 01B/51, të datës 15/06/2021, për ndryshimin e Kalendarit të vitit shkollor 2020/21, në arsimin parauniversitar:

Klasa nga 0-1-8, e përfundojnë mësimin me 2 Korrik.

Klasat 9,10,11, e përfundojnë mësimin me 21 Qershor.

Suksese!

You Might Also Like