Gjilan

Masat e reja të Qeverisë për mbrojtje nga #COVID19

🔴 Ndalohet pjesëmarrja fizike e qytetarëve në ceremonitë dhe veprimtaritë fetare
🔴 Ndalohet veprimtaria e tregjeve publike të automjeteve dhe të kafshëve
🔴 Ndalohen të gjitha tubimet publike, ahengjet familjare private
🔴 Ndalohen veprimtaritë rekreative, kulturore dhe sportive në mjedise të mbyllura dhe të hapura
Lejohen vetëm fitneset, pishinat e mbyllura dhe sportet individuale
🟢 Autobusët, kombit, taksitë punojnë me 50% të kapaciteteve
🔴 Reduktim stafi në institucione
🟢Çerdhet publike dhe private lejohet pas vlerësimit dhe mbikëqyrjes nga Komunat
🔴 Gastronomia nuk punon nga ora 22:30-05:00. Jashtë këtij intervali vetëm në hapësira të hapura me distancë 2 m mes tavolinave, si dhe shërbimi merre me vete
🟢 Qytetarët mbi moshën 65 vjeç dhe ata me sëmundje kronike mund të dalin jashtë në mjedise publike vetëm prej orës 05:00-10:00 dhe prej 18:00-21:00.
🟢 Testi për Covid-19 (RT-PCR) me shtetet e rajonit vetëm sipas reciprocitetit

You Might Also Like