Libri

S’është kopsë

Avdush Canaj

Nga këmisha e natës
u këput
një kopsë,
ra
në kopsht!
S`është kopsë,
ylli i vogël
zbriti
t`ia falë
një përrallë me hënë
lulës sime
që nuk e zë
gjumi
Mund të jetë një imazh i fëmijë, lule dhe ambiente të jashtme

You Might Also Like