Gjilan

Aktivitete në kuadër të projektit ‘’Parandalimi i dhunës në mes të rinjve’’

Njësitet sektoriale dhe komunitet të Stacioneve Policore te Drejtorisë Rajonale të Policisë në Gjilan kanë realizuar projektin ‘’Parandalimi i dhunës në mes të rinjve’’ i projektuar nga Drejtoria e policimit në bashkësi dhe parandalim, përmes së cilit janë realizuar ligjërata me nxënës të shkollave të mesme të ulëta të Rajonit të Gjilanit në bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me drejtoritë komunale të arsimit në komunat e rajonit të Gjilanit.
Temë ligjërimi kanë qenë dukurit negative dhe pasojat e tyre duke përfshirë dukuritë e dhunës fizike dhe emocionale, dukuritë e abuzimit me substanca narkotike, vetëdijesimi për sjelljen në komunikacionin rrugor, vetëdijesimi nga përmbajtja në përdorimin e rrjeteve sociale dhe aktivitete të tjera.
Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjilan me njësitet përkatëse në vazhdimësi punon dhe vepron për të arritur një mjedis të qetë dhe të sigurte për të gjithë të rinjtë në vendin tonë, njëherit përmes kësaj komunikate apelojmë tek të rinjtë që të jenë sa më larg dukurive negative dhe devijonte me qëllim të krijimit të një perspektive prosperuese për të gjithë.

You Might Also Like