Viti

Drejtoritë komunale dhe MAPL harmonizojnë aktivitetet për projektet kapitale për vitin 2019

Një delegacion i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal nga Divizioni për Menaxhimin e Projekteve, ka zhvilluar një takim me udhëheqjen komunale, respektivisht me drejtoritë komunale, atë të Shërbimeve Publike, të Urbanizmit dhe Planifikimit dhe mbrojtje të Mjedisit, Zyrën e prokurimit etj. Qëllimi i këtij takimi ishte që të diskutohet rreth harmonizimit të aktiviteteve dhe obligimeve të ndërsjella për implementimin sa më të suksesshëm të projekteve kapitale për vitin 2019, që janë paraparë të realizohen në komunën e Vitisë.Aziz Zuka

You Might Also Like