OPINION

Gjendocidi i luftës 1941-1945, ja shqiptarët e Anamoravës

Shkruan: Ukshin Zajmi

Ish Jugosllavija, për të marë të mira materiale nga Gjermanija në vitin 1964 përkatsishtë në 17 qërshor, formoj Kosionin për evidentimit e viktimave gjatë Luftës së Dytë Botërore.Kjo gjithsësi ka shkruar përmes Komisionëve të tila në tërë vendin. E sa në këtë aksion kanë shkruar mirë punët, vihen në dukje në bazë të numrit të viktinave, edhe ate në Kosovë!

Në nivel të Jugosllavisë, janë të evidentar  657101 viktima, prej të cilëve janë të evidentuar 3257 shqiptar. Numri i këtyre shqiptarëve është i evidentiuar në tërë ish Jugosllavisë, dhe prej gjithë këtyre, shqiptarë janë të evidentuar në Kosovë  2125 viktina, në Serbinë qendrore janë të evinetuar 158 vitima shqiptare, në Vojvodinë është evidentuar 1 shqiptarë, në Slloveni 1, në Maqedoni janë shënuar 847 shqiptarë, në Malë të Zi 114 dhe në Bosnë dhe Hercegovinë janë të edinetuar 10 shqiptarë. Ndonëse, sipas parathënies, janë shkruar pak libra, dhe ato gjenden në disa institucione të Beogradit.

Në këtë shkrim, po publikojmë vendet në ish Republikat e Ish Jugosllavisë, ku janë evidentuar viktimat shqiptarë dhe Gjilani, Kamenica dhe Vitia të rajonit të Anamoravës në Kosovë.

Më Bosnjë dhe Hërcegovinë viktima shqiptarë nga 1 janë evidentuar në këto vende: Bratunac, Beqko, Gorazhdë, Rogaticë, Sanski Most, Travnik, Tuzla, Varesh dhe Vishegrad. Në  Mal të Zi: Tivar 2, Danillovgrad 1, Ivangrad 11, Nikshiq 2, Plavë 11, Titograd 13 (Emrad janë sipas emërtimit në ish Jugosllavi, e sot edhe janë ndryshuar emrat), Ulqin 74. Në Maqedoni: Manastir 14, Dibër 65, Gostivar 172, Idadija 42, Kale 50, Kërqovë 47, Kisella Voda 19, Krushëvë 6, Kumanovë 46, Ohri 6. Prilepi 1, Reseni 4. Shtip 1, Struga 131, Tetova 241 dhe Tivo Velesi 2. Në Slloveni është i evidentuar vetëm 1 në Tolmin, ndërsa në Vojvodinë është i evidentuar vëtën një edhe ai në Kanjizhë. Në Sërbinë qëndrore:Beograd-qukarica 4, Palilulla 1, Starigrad 1, Vozhovac 1 dhe Zvezdarë 5, pastaj vijnë vendet tjera:  Bujanoc 58, Gerdelicë 1, Kragujevc 1, Medvegjë 34, Novi Pazar 1, Preshevë 43, Prokuplje 1, Shabac 1, Sjenicë 1, Surdulicë 2, Sverlig 1, Tërgovishtë 1 dhe nje nuk dihet vendi.

Në listat e vijuese, janë të dhenura shenimet. Mbiemri, emir i prindit, emir, viti i lindjen, kombësia, viti i vdekjen. Të gjithë ata që janë shenuar se vdiq përmas e ka të shkruar gjatë Luftës Nacional clirimtare. Kombesia eshte e shkruar në bazë të formularëve apo ndonji gabimi tjetë të disa përsona, por i kemi shkruar ashtu sic janë shënuar.

                                                         Gjilan

Bilinicë

Sylejmani (Destan) Hajdin, 1926, Shqiptar, vdiq në vitin 1945, Bilinicë

Sylejmani ( Destan) Ramiz, 1920, Shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Mitrovicë të Kosovës

Bresalc

Abazi  (Halil) Gjumshat, 1923, Shqiptar, vdiq më 1956 tek shtëpia

Abazi (Halil) Kadri, 1922, shqiptar,  vdiq në 1945 në fshatin Treshena

Ademi (Ali)Denun, 1928, shqiptar,, vdiq, në vitin 1945 në Slloveni

Murati (Mursel) Ilaz, 1915, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Ogovin

Uruqi (Qazim) Ramadan, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Sarajevë

Burincë

Rexhepi (Shaban) Azem, 1888, shqiptar, vdiq ne vitin 1942, nga terrori direk, Burincë

 

Qelik

Bajrami (Sylejman) Qail, 1921,shqiptar, vdiq 1944 dikund  në Kosovë

Bielimi (Anet)Bajram ,1928, shqiptar, vdiq ne vitin 1944, në Preshevë

Bielimi (Anet) Rifat, 1922, shqiptar, vdiq në vitin 1944, në Kosovë

Dalshi (Selman) Dalit, 1924, shqiptar, vdiq në vitin 1943 në Preshevë

Munishi (Ustisha)Ramadan, 1921, shqiptar, vdiq nç Preshevë

Cernicë

Arifi (Salih) Qamilj, 1913, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Dubrovnik

Haziri (Hazir) Murat,1908, shqiptar, vdiq me 1945 në Drenicë

Ilijaz (Vebi) Osmana, 1909, shqiptar, vdiq me 1945 në Drenicë

Limani (Bajram)Liman, 1896, shqiptar, vdiq me 1945 në Drenicë

Neziri (Ramadan) Jakup, 1910, shqiptar, vdiq më 1941 ne luftën e Prillit në Prizren

Dobërqan

Asani ( Halil) Xhafer, 1922, Turk, vdiq me 1945 në Kikindë

Rexhepi (Hamdija) Ramiz, 1923, Shqiptar, vdiq në vitin 1945 vendi I panjohur

Selimi (Ismail) Durmish, 1963, Turk, vdiq me 1945 në Drenicë

Sllakoci i Poshtën

Ajdini (Beqir) Shefki, 1921, shqiptar, vdiq me 1945 në Cërvena Stena

Erahimi (Rrustem) Selim, 1917, shqiptar,vdiq me 1945 në CëRVENA Stena

Idrizis (Beqir) Bojrush, 1910, shqiptar, vdiq në Luftën e Prillit në 1941 në Sllakovcin e lartë

Gadish

Kerim (Zejn)Rexhep, 1920, shqiptar, vdiq nga Italianët me 1945 në Trst-Italia

Musmija (Neziri) Elmi, 1921, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Dubrovnik

Gjilan

Agush (Rexhep) Bajram, 1924, të tjerë, vdiq në 1945 në Drenicë

Ajeti ( Demir) Habib, 1924, të tjerë, vdiq në vitin 1945 në Drenicë,

Arifov (Alim)Rexhep, 1920, Slovak, vdiq në vitin 1941 në Luftën e Prilit në Boka e Kotorit

Bashoviq (Alija) Mahmut, 1905,  vdiq në Llogorin gjërman në Banjica-Beograd

Bashoviq (Mahmut) Nazmija, 1926, Serb, vdiq në vitin 1943 ne Zllatibor

Bejtullah (Rexhep) Alija, 1920, shqiptar, vdiq në 1945 në Mitrovicë te Kosovës

Cani ( Ramadan) Emin, 1924, të tjera, vdiq në vitin 1945 në Drenicë

Demiri (Mimin) Memed, 1915, slovak, vdiq me 1945 u Prizren

Hasani (Halil) Emin, 1928, turk, vdiq me vitin 1945 në Gllogovac

Ibrahimi (Shakir) Noel, 1920, Sllovak, vdiq në vitin 1945 në Llogoret gjermane

Imeri (Jusuf) Muharrem, 1924, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Stari Beqej

Kurteshi (Ibrahim) Rasim, 1914, shqiptar, vdiq si I burgosur në Llogoret gjermane

Limani (Limon)Destan, 1923, të tjerë, vdiq me 1945 në Drenicë

Latif (Bislimi) Idriz, 1913, shqiptar, vdiq në rrethinën e Vjenës në vitin 1945

Mahmuti (Ibrahim) Xhemil. 1926, vdiq në vitin 1945 ne Drenicë

Mahmuti (Sylejman) Tefik, 1905, turk, vdiq me 1944 gjatë borbardimit në Gjilan

Raimi ( Selim) Idril, 1930, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Serbicë

Ramadani (Xheno) Ramo, 1922, Slovak, vdiq në vitin 1944 në Vrpole

Rexhep (ibrahimi) Murat, 1925, shqiptar, vdiq në vitin 1944 në Drenicë

Sali (Rakip) Islam, 1924, të tjerë, vdiq në vitin 1945 në Drenicë

Salihi (Salija) Rexhep, 1923, te tjerë, vdiq në vitin 1945 në Drenicë

Sherifan (Raman) Sherif, 1893, turk, vdiq në vitin 1944 në terrorin e drejtperdrejt në Gjilan

Sherifan (Shefif) Shefik, 1928, turqin, vdiq ne vitin 1944 ne terrorin e drejtperdrejt në Gjilan

Shobani (Asan haban, 1904, Slovak, vdiq me 1944, në terorrin e drejtperdrejtë në Pozheran

Soli (Rahima) Melam, 1904, shqiptar, vdiq me 1945, n; Drenicë

Sula (Jetull) Nuhija, 1916, shqiptar, vdiq me 1941 ne Luftën e Prillin në Caribrod

Upshini (Ramadan) Tefin, 1915, shqiptar, vdiq me 1945 në  Drenicë

Zair (Akul) Ferit, 1923, Muslimar, vdiq me 1943 ne Srem

Zair (Akul) Sakip, 1918, musliman, vdiq me 1941 gjatë luftës apo bombardimit në Shkup

 

Sllakovci i epërme

Tërstena (Rahion) Sadri,1916, shqiptar, vdiq ne 1944 në CervenaStena

Gumnishte

Shali (Nanon) Bajram, 1918, shqiptar, vdiq me 1945 në Gumnishtë

Kishno Pole

Gjakim (Ali) Riza, 1904, shqiptar, vdiq me 1944 ne vend te pacaktuar apo  Horgosh apo Pejë

Kmetovc

Latifi (Abdul) Rifat, 1912, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Obrija e epërme

Lipovica

Demiri (Sulo) Isak, 1913,shqiptar, vdiq nga sëmundja në Ferizaj në vitin 1944

Neziri (Jakup) Xhemail, 1890, shqiptar, vdiq me 1943 ne terrorin e djetpërdrejt në Banjën e Uglarit

Neziri (Salo) Raim, 1915, shqiptar, vdiq me 1942, në terrorin në Preshevë

Llovcë

Qazimi (Qazim) Sali, 1917, shiqptar, vdiq në vitin 1945 e vendi nuk I dihet

Sahiti (Zair)Asllan, 1908, shqiptar, vdiq në vitin 1943, ne terrorin e drejtperdrejt në Gjilan, ishte Hoxhë

Goden i Poshtëm

Abazi (Sali) Isuf, 1925, shqiptar, vdiq në vitin 1944 në Novi Beqej

Agushi n(Nuhija) Sali, 1914, shqiptar, vdiq me 1944 në Stari Beqej

Malishevë

Hasani(Asan) Ajredin, 1907, serb, vdiq ne vitin 1944 në Malishevë

Halimi (Kadrija) Mehmet, 1925, shqiptar, vdiq në vitin 1945 ne Deçan

Memeti (Amit)Emrush, 1910, shqiptar, vdiq me vitin 1944 në Malishevë

Salihi (Kadrija)RAMADAN, 1911, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Deçan

Muqibaba

Kameri (Dalip)Sejdi, 1910, shqiptar,  vdiq ne vitin 1942 ne terrin e drejteprejt në Muqibabë

Nosalë

Bekteshi (Bajram) Xhavit, 1923, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Nosalë

Shabiji (Alija) Ajet, 1896, shqiptar,vdiq në vitin 1944 në Drenicë

Pasjak

Bahtijareviq (Sulman) Ramadan, 1905, shqiptar, vdiq nga sëmundja nga Stari Beqej

Memeti (Abdyl) 1912, vdiq në vitin 1945 në Drenicë

Pidiq

Qerimi (Ajvaz) Abib, 1924, shqiptar, vdiq në vitin 1944 në vendin Kmova

Shakiri (Amdi) Sait, 1918, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Stari Beqej

Pogragjë

Alifi (Xhemail) Feta, 1927, vdiq nga ushtashët në Gjurakovc në vitin 1945

Xhelili (Amid( Sadri, 1920, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Istok

Durmishi (Durmish)Ramiz, 1914, shqiptar, vdiq nga terrori i drejtpërdrejt në Pogragjë në vitin 1942

Durmishi (Ramiz) Bejtush, 1937, shqiptar,  vdiq nga terrori i drejtperdrejt në vitin 1942

Ponesh

Shala (Halim)Rifat, 1914, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Sarajevë

Shala (Osman)Murat, 1922, shqiptar,vdiq në vitin 1945 në Romanija ne Bosnje e Hercedovinë

Shala (Rane) Balin, shqiptar,vdiq në vitin 1945 në Sanxhak

Përlepnicë

Abdullahi (Shaban) Sherif, 1919, shqiptar, vdiq në vitin 1944, vendi i vdekjes nuk dihet

Xhelili (Gjelo) Xhemail, 1910, shqiptar, vdiq në vitin 1954 në vendin e quajtur Kotrobok

Gjeli (Gjelin) Xhemali, 1920, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Boka Kotorska

Caparë

Aliji (Feta) Mitat, 1923, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Deëan

Stanqiç

Arifi (Raim) Sulejman, 1919 shqiptar, vdiq gjat luftës apo bombardimit të Prishinës në vitin 1944

Arifi (Rasim) Selman, 1918, sshqiptar, vdiq në vitin 1944 në Brigadën e 4 Kosovare

Azemi (Ramiz) Demir, 1924,shqiptar,vdiq në vitin 1945 në Preshevë

Aziri (Muharrem) Rasim, 1922,shqiptar, vdiq në vitin 1944 në Brigadën e 4 Kosovare

Bislimi (Nezir) Fejzulla ,1923,shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Dubrovnik

Ukshini (Ajriz)Isuf, 1923, shqiptar, vdiq në vitin 1944 në Brigaden e 4 Kosovare

Uglarë

Limani (Liman)Raqip, 1900, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Gjakovë

Tahiri (Sinan)Osman, 1923, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Ferizaj

Lladovë

Ajeti (Demir)Halim, 1897, shqiptar, vdiq në vitin 1944 në terrorin e drejtpërdrejtë në LLADOVë

Ajeti (Saliha) Elmaz, 1928, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Beqej-Banat

Llashtica

Bajrami (Selman) Osman, 1922, serb (!), vdiq në vitin 1945 në Lubjanë

Berisha (Alig) Jusuf, 1900, shqiptar, vdiq në vitin 1942 në terrorin e drejtpërdrejt në Llashticë

Zhegovc

Avdiji (Nezir)  Nezir, 1910, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Ferizaj

 Neziri (Avdija) Shyqero, 1924, shqiptar, vdiq në vitin 1945 ne Karlovac

Neziri (Imer) Ajvaz, 1917, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Sanxhak

Neziri (Imer) Iljaz, 1920, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Shabac-Sarajevo

Rashiti (Shaban) Sejdo, 1910, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Kikindë

Rexhepi (Nezir) Isen, 1902, shqiptar, vdiq në terrorin e drejtperdrejt në Zhegovc

Verbica e Zhegovcit

Asimi (Asim) Rashit, 1914, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Varosh Bare

Musliji (Kurdija) Metush, 1928, shqiptar, vdiq në vitin 1944 ne Shekullac

Saliji (Sefo) Beqir, 1912, shqiptar, vdiq në vitin 1945 ne Vllasenica Saraj

Sherifi (Sherif) Sefa, 1920, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Knin

Zeqiri(Qerim)Feta,1898, shqiptar,vdiq në vitin 1945 në terrorin e drejtperdrejt në Lugi I Lajthise

Zeqiri (Feta) Samija, 1930. Shqiptar, vdiq në 1945 ne terrorin e drejtperdrejt në Lugi I Lajthisë

Zhegra

Azemi (Jahi) Ljatior, 1919, shqiptar,vdiq nga sëmundja në Prizren në vitin 1945

Aziri (Liman) Isa, 1927, shqiptar, vdiq në vitin 1945 ne Gornje Slanovce

Demiri (Shefir)Rrusten, 1922, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në vendin e quajtur Polana

Sherifi (Kurtesh) Naip, 1922, shqiptar, ubijen në vitin 1943 tek shtepija në Zhegra

                                          Dardana (Kamenica)

 

Berivojcë

Aziri (Nn)Zekir, 1920, shqiptar, vdiq me 1941 në Luftën e Prillit të atij viti në Radovishq

Blata

Hotlosh (Zeka) Shaban, 1914, shqiptar, vdiq në vitin 1944 në burg në Pejë

Busavate

Prokorogja (Nezira( Neziri, 1924, shqiptar, humbi në vitin 1944 dhe nuk dihet se prej ku u zhduk

Dazhdincë

Shaqiviviq (Jerlija) Selim, 1926, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Drenicë

Karaçeva e Poshtme

Keka (Delif) Ramiz, 1924, shqiptar, vdiq në vitin 1945 ne vendin Sokolac te sar

 

Gmica

Anegaj(Nn) Kodri, 1905, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Dalmaci

Latifoviq (Mapashi) Avdullah, 1915, shqiptar, u pushkatua ne 1943 në burgun e Prishtinës

Muslijeviq (Koroqoi) Zair, 1910, shqiptar, vdiq në Ferizaj

Karaçeva e epërme

Munishoviq (Kastrati) Sherif, 1908, shqiptar, vdiq me 1945 në Ferizaj

Gragjenik

Maliqi (Kadrija) Bilall, 1910, shqiptar, vdiq në terrorin e drejtpërdrejt në vendin e paditur

Ramiq (Ramo) Zemel, 1910, shqiptar, vdiq në vitin 1942, në terrorin ne Krilevë

Kopërnica

Ajvazaj (Shemo) Azir, 1918, shqiptar, vdiq në vitin 1941 në luftën e Prillit në Osjek

Beqiraj (Sula)Zylfi, 1910, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Kikindë

Ismajljaj (Sinan( Halil, 1908, shqiptar, është zhduk në vitin 1944 në Fushën e Kolloleqit

Koretin

Ajvazi (Ariero)Murel, 1920. Shqiptar, vdiq në vitin 1945 në vendin e quajtur Belsjs re Deçani (?)

Avdulla(Shaban) Avdul,1912, shqiptar, vdiq me 1943 ne llogoret gjermane-Stallag

Ibrishi (Bajrama) Sin, 1910 shqiptar, vdiq me 1945 tek Gnjil (Gjilan, ndoshta)

Ibrishi (Qazim)Ahlam, 1926, shqiptar, Vdiq me 1945 në Koretin

Mona (Sofedirqiq) Xhemail, 1912, shqiptar, vdiq nga Italianët me 1943 në Llogoret italiane

Velija (Duran) Shaban, 1924, shqiptar vdiq në vitin 1945 tek lumi Drini i Zi

Kranidelli

Lajma (Azem) Shefkija, 1908, shqiptar, vdiq në vitin 1941 në Luftën e Prillint në Bjellovar

Leka (Sulejman) Shaban, 1909, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Kushumli

Fetahi (Xhafer( Ajrullah, 1924, shqiptar, vdiq me 1944 në Dubrovnik

Lisocka

Deli (Beqir) Zenel, 1923, shqiptar, vdiq më 1945 në Prizren

Deli (Mustafa) Ramo, 1900, shqiptar, vdiq me 1945 në Prizren

Maloku(Ajrullah) Sheqir, 1914, shqiptar, vdiq me 1945 në Prizren

Zeqiroviç (Zeqir) Aslam, 1905, shqiptar, u pushkatua në terrorin direkt në Ferizaj

Zuzaku(Salija) Ilaz, 1926, shqiptar, vdiq me 1945 në Prizren

Leshtarë

Sinani (Nezir) Isuf, 1917, shqiptar, vdiq në Luftën e Prillit të vitit 1941, vendi nuk dihet

Moçare

Dizdareviq (Ibro) Hysnija, 1914, musliman, vdiq në luftën e Prillit 1941 në Shkup

Hodonoc                                                                                                                                          

Morina (Murat)Bajram, 1921, shqiptar, vdiq ne vitin 1945 ne Oxhaci

Rogana (Rogaçica)

Kallaba(imera) Isa, 1928, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Sokolac-Sarajevë

Kallaba (Nn( Sali, 1928, shqiptar, vdiq me 1945 në Sokolac_Sarajevë

Rudhan (Zumber) Zerim, 1923, shqiptar, u zhdur ne Crivenica rijek (!)

Sfircë

Berisha(A) Sheqir, 1915, shqiptar, vdiq me 1945 në luftë, ppor nuk dihet se ku

Demaj (Raim) Rasim, 1926, shqiptar, vdiq në vitin 1945 rreth Vinkovcit

Kadrija (Br) Abdul, 1915, shqiptar, vdiq në vitin 1944 ne Gjilan

Topanica

Ademi (Ismaili) Kadrush, 1923, musliman, vdiq me 1945 në Topanicë

Advozoviq (Beqir) Shaip, 1908, shqiptar, vdiq më 1942 nga terrori në Topanicë

Avdulloviq (Bajrama) Shaban, 1912, shqiptar, vdiq me 1941 nga terrori në Topanicë

Beqiroviq (Shaip) Rrustem, 1926, shqiptar, vdiq me 1943 ne punë të dhunshme në Gjermani

Imeri (Amar) Mustafa, 1920. Shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Shid

Isusfi (Shaban) Zija, 1922, shqiptar, vdiq ne Topanicë

Morina(Bajram) Johi, 1914, shqiptar, vdiq me 1945 në Toponicë

Shabanoviq (Xhimshit) Hamdija, 1914, vdiq më 1945 në Dubrovnik

Shaqiroviç (Sambra( Anxhija, 1921, shqiptar, vdiq me 1945 ne Vinkovci

Sulejmanoviq (Ibrahim) Ismail, 1922, shqiptar, vdiq me 1945 ne Shumadi

Tairoviç (Asnan( Adilj, 1918, shqiptar, vdiq me 1945, brigade e 4 Bridaga e 4 Kosovare

Tugjec

Buzoku(Bajram) Januz, 1915, shqiptar, vdiq me 1941 gjatë luftimeve apo bombardimeve në Gjilan

Kosumi (Bajram) Mehmet, 1923, shqiptar, vdiq me 1945 nga plagosja në Ferizaj

Kosumi (Nuredin) Rama, 1919, shqiptar, vdiq me 1945 në Kralevcu

Kosumi (Rama( Raim,1915, shqiptar, vdiq me 1942 në Gjilan

Krasniqi (Islam) Arslan, 1918, shqiptar, vdiq me 1941 në Luftën e Prilleit në Gjilan

Rakup (Nuredin) Hisan, 1921, shqiptar, vdiq me 1945 në Gjilan

Zajçec

Armefi (Azij) Arneti, 1932, shqiptar, vdiq në vitin 1943, në terrorin direct në Mer (!)

Iseni(Azem) Adem, 1912, shqiptar, vdiq në Dalmaci

Mustafa (Rihan) Brahim,1914, vdiq me 1943 në Llogoret në Gjermani

Ruhani (Ruhan) 1929, shqiptar, është zhdukur me 1941 nga Gjilani

                                           Vitia

Ballancë

Sejdija (Kurteshi) Hetem, 1910, shqiptar, vdiq me 1945 më Bosnjë

Beguncë

Ajdini (Fazlija) Rexhep, 1927, vdiq në vitin 1942 në Ferizaj

Asani (Ramo) Zail, 1900, shqiptar, vdiq me 1942 në Luftën e Prillit në Lapovë

Bajrami (Bajran) 1897, shqiptar, vdiq me 1944 në terrorin e drejtpërdrejt të Buzovik

Berati(Feta) Shaban, 1905, shqiptar, vdiq me 1945 në Cervena Stena

Kameri (Dalip) Lil, q907, shqiptar, vdiq me 1945 në Cervena Stena

 Sadovina e }erkezëve

Alili(Uka) Xhafer, 1920, shqiptar, është vrarë në vitin 1942 në shtëpinë e vet

Ismaili (Selim) Bajram, 1928, shqiptar, është vrarë në vitin 1942 në shtëpi të vet

Debelde

Avduli (Aziz) Shaip, 1915, shqiptar, vdiq me 1945 në Brigdaden 22 shqiptare

Isufi (Brahim) Hajrullah, 1920, të tjerë, u zhduk në vitin 1943 nga vendi I paditur

Isufi (Sinan) Jakup, 1927, shqiptar, vdiq me 1943 ne terrorin e djetpërdrejtë në Debelde

Jusufov (Imer)Jusuf, 1895, shqiptar, vdiq në vitin 1944 në vendin e quajtur Kozjak

Jusufov (Imer) Nebi, 1901, shqiptar, vdiq me 1943 në terrorin e djetëprdrejt në Selos Brest

Shabija (Shaip) Shabi, 1901, shqiptar, vdiq më 1945 ne Brigaden 22 shqiptare

Smaili (Zerim) Rahman, 1922, të tjerë, vdiq me 1945 në Brigaden 22 shqiptare

 

Gjelekarë

Musiq (Bislim) Sula, 1912, shqiptar, vdiq me 1942 në terrorin e drejtëpërdrejt në Mogillë

Sadiki (Alili) Isuf, 1908, shqiptar, vdiq në terrorin e drejtpërdrej në Budrig;n e epërme

Sadiki (Arim)Qazim,1910, shqiptar, vdiq me 1941 ne terrorin e drejtpërdrejt në Budrigë të epërme

Sadiki(Qazim) Abdula, 1931, shqiptar, vdiq me 1941 në terrorin e drejtëpërdrejt në Budrigë të epërmen

Sinani (Ramadan) Jetish, 1928, vdiq me 1945 në Velika Kikinda

Devaja

Bajrami(Arif) Nezir, 1920, shqiptar, vdiq me 1945 të shtëpia

Sllatina e Poshtmë

Demelezi (Isen( Nezir, 1912, shqiptar, vdiq me 1945 në Sllovenska Bistrica

Frangi (Bislim) Rashit, 1900, shqiptar, vdiq me 1945 në burg në Fushë Kosovë

Stublla e poshtmë

Bakiji (Pajazit) Abey, 1927, shqiptar, vdiq me 1945, në Tivar-Mal i Zi

Ramjani I Poshtmë

Emrullahi (Selman) Emrullah, 1902,shqiptar, vdiq me 1945 në Vërshac-Vojvodin

Iseni (Xhemail) Alija, 1912, shqiptar, vddiq me 1945 në Zavidoviq-Bosnë

Zejnullahi (Zenun) Sadri,1924, shqiptar, vdiq në Ramjanin e Poshtmë

Zejnullahi (Zenun) Sait, 1921, shqiptar, vdiq me 1945 në Vërshac-Vojvodinë

Budriga e epërme

Avdija (Azir) Avdi, 1926, shqiptar, vdiq me 1945 në Drenicë

Ismaili (Azem) Elija, nuk dihen,  shqiptar, vdiq në Stari Beqej

Maliqi (Adem) Abdulla, 1918, shqiptar, vdiq me 1945 në vendin e quajtur Stari Si]u

Mustafi (Salim) Zunulla, 1914, shqiptar, vdiq me 1945 në Cervena Stena

Saiti (Jahija) Beqir, 1924, shqiptar, vdiq me 1945 në Mitrovicë të Kosovës

Sllatina e epërme

Arapi (Imer( Mehmet, 1912, shqiptar, vdiq me 1945 në Sukolara-Rusnov

Jakupi (Aslan) Abdul, 1916, shqiptar, vdiq me 1945 në Kikindë

Jakupi (Aslan)Rexhep, 1912, shqiptar, vdiq me 1945 në Vrshac

Sulejmani (Rexhep) Selim, 1910, shqiptar, ndiq me 1945 në Split

Stublla e epërme

Andrejiq (Krista) Lusha, 1914, shqiptar, vdiq si I burgosur gjerman në Gjermani

Joziq (Lazar) Sarafin, 1931, shqiptar, vdiq 1941 ne luftë apo bombardin të Ferizajit

Lubishtë

Ahmetoviq (Bejto) 1908< Shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Karlovac

Jajnoviq (Mustafa) Xhemajl, 1910, shqiptar, vdiq me 1945 në Bllacë-Prizren

Pozheranë

 Abazi (Xhemo) Sadik, 1927, shqiptar, vdiq më 1945 në Sarajevë

Alidemi (Aslan) Saqir, 1912, shqiptar, vdiq me 1945 në Fushë Kosovë

Etemi (Tair) Vebi, 1910, shqiptar, vdiq me 1945 në Drenicë

Pira (Sula) Sali, 1910, shqiptar, vdiq me 1944 në Drenicë

Raniq (Rashit) Delija, 1928, shqiptar, vdiq me 1945 në Drenicë

Remnik

Avdija(Selim) Bajram, 1925, shqiprat, u vra nga Bugarët me 1942 në fshatin Remnik

Biskuli (Isen) Ajdar, 1915, shqiptar, vdiq me 1945 në Drezhnica

Islami (Islam) Salin, 1907, shqiptar, vdiq ne 1942 ne terrorin në Remnik

Muslija (Isen) Sali, 1924, shqiptar, vdiq me 1945 ne Drezhnica

Shaban (Avdija) Esen, 1874, shqiptar, u zhduk me 1941 në burgjet gjermane

Sefedim (Rexhep) Bislim, 1891, shqiptar, vdiq në terrori I drejtëpërdrejt ne 1942 në Remnik

Sejdija (Fetih) Selim, 1917, shqiptar, u vra nga Bugarët me 1942 në Renmik

Selmani (Braim) Bajram, 1910, shqiptar, u vra ne terrorin e drejtpërdrëjtë në Remnik, me 1942

Selmani (Barim) Dulit, 1882, shqiptar, u vra me 1942 ne terrorin e drejtpërdrëjt në Remnik

Selmani (Brahim) Lloan, 1912, shqiptar, u vra me 1942 ne terrorin në Remnik

Selmani (Selman) Alil, 1910, shqiptar, u vra me 1942 në terrorin në Remnik

Sulejmani (Sulo) Imer, 1905, shqiptar, u vra me 1942 në terrorin në Remnik

Smira

Aziri (Xhemajl) Rexhep, 1926, shqiptar, vdiq   me 1944 në Logovacin e epërm

Imeri (Nazif) Imro, 1922, shqiptar, vdiq më 1944 në Drenicë

Mustafa (Ajlazi) Feto, 1923, shqiptar, vdiq më 1944 në Drenicë

Pajazit (Tair) Mejdi, 1923, shqiptar, vdiq me 1944 në Drenicë

Zejnullaki (Idriz)Riza, 1905, shqiptar, vdiq më 1943 në terrorin në Drbesh

Trpeza

Ajeti(Kaadrija) Bexhet, 1915, shqiptar, vdiq me 1945 në Sarajevë

Bajram (Liman) Shemshin, 1927, shqiptar, vdiq me 1945 me Slloveni

Fazija (Abdija( Etem, 1920, shqiptar, vdiq me 1945 ne vend te panjoftuar

Sadiku (Avdyl)Isuf, 1920, shqiptar, vdiq me 1943 me terrorin në Klokot

Sulejmani (Mono( Shiqerija, 1920, shqiptar, vdiq me 1943 me Llogorët Gjermane

Godeni i Madh

Avdiji (Velija) Avdi, 1917, shqiptar,, vdiq me 1941 si i robëruan në Sombor

Vërban

Emerlah (Emerlah) Daus, 1920, shqiptar, vdiq në vitin 1945 në Zagreb

Zhitija

Neziri (Ukshin) Nezir, 1910, shqiptar, vdiq me 1944 në Prizren

Pajaziti (Avdyl) Delija, 1920, shqiptar, vdiq me 1944 në Drenicë

Rama (Shaban) Nebija, 1923, shqiptar, vdiq me 1944 në Drenicë

Salihi (Bajram) Muhamet, 1920, shqiptar, vdiq me 1945 Me Rumanica-Bosnje.

You Might Also Like