Gjilan

Intelektualët nisën dhjeta furgonë ndihma për në Shqipëri

20 komba ambulantivë u nisën për në Shqipëri për ti dërguar ndihmat e tubuara nga Intelektualët si dhe gjithë qytetarët e Gilanit.

Shumë veshëmbathje, batanije, gjëra ushqimore, barna, ujë, qumësht, u nisën nga qyteti jonë.

You Might Also Like