Viti

KPF i dha “vizën” për shqyrtim dhe miratim në Kuvend vendimit për caktimin e lokacionit për ndërtimin e objektit për personat me aftësi të kufizuara në fshatin Binçë

Është mbajtur sot mbledhja e tretë e rregullt e Komitetit për Politikë e Financa, nën kryesimin e kryetarit të Kuvendit Bekim Azizi, ku shqyrtuan disa pika të rendit të ditës. Për këtë mbledhje, anëtarët e KPF-së kanë diskutuar rreth propozim vendimit për formimin e komisionit për emërtimin dhe riemërtimin e rrugëve, rrugicave, vendeve tjera publike (shesheve), në Komunën e Vitisë me fshatra.

Pas propozimeve dhe vërejtjeve që u dhanë rreth kësaj pike, u vendos që ky komision të ketë 11 anëtarë, si dhe të hiqet fjala riemërtim. Gjithashtu, pikat tjera si ajo e propozim vendimit për caktimin e lokacionit për ndërtimin e objektit për personat me aftësi te kufizuara në fsh. Binçë, propozim vendimit për ndryshim-plotësim të vendimit nr.01-013/372, të datës 04.04.2017, për rregullimin e komunikacionit në qytetin e Vitisë dhe territorin e saj, si dhe pika rreth propozim vendimit për ndryshim-plotësim të vendimit nr.01-110/05-395, të datës 08.04.2022, për formimin e Komitetit për Shërbime Publike, u proceduan për seancën e ardhshme të Kuvendit.

Ndërkaq , nuk u miratua për tu proceduar në Kuvend propozim vendimi paraprak me nr. 01-110/05-657 të datës 30.06.2022 për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale përmes ankandit publik, pasi që nuk morri votat e mjaftueshme nga anëtarët e këtij Komiteti.AzizZuka

You Might Also Like