Libri

LIBRI MONOGRAFIK KARAÇEVA E EPËRME, SHPALOSË TË  KALUARËN  E SAJ

Nexhat Rexha

Fjala e shkruar gjithmonë krijon shtratin e saj në shtrirje të gjerë, duke ruajtur verdiktin e kohëve dhe të njerëzve që krijojnë historinë e vendit të tyre. Në këto kondita të realiteteve tona, kur fjalës i japim kuptimin e dokumentaritetit, ajo bashkëjeton me fatet e popujve nëpër  rrjedhat e  historisë  njerëzore. Në këtë relacion  të historisë së fjalës dhe historisë së shkruar vjen edhe libri monografik i Nijazi Kastratit “ Karaçeva e Epërme”, e cila brenda  kopertinave të saja, ka brumosje  e artikulime  që jetësojnë botën në ruajtje të arealit tonë, me të kaluarën historike. Gjithnjë në hulumtime e fakte sa më konkrete për autoktoninë e fshatit Karaçevë e Epërme.

Monografia  “ Karaçeva e Epërme”, ka ndërtim e strukturim mbi të dhënat me materiale historike,  në ruajtje të gojëdhënave dhe dokumentaritetit nëpër faqet e librave të ndryshme. Autori, përmes hulumtimeve të tija ka argumetuar të kaluarën e bashkëfshatarëve të tij.  Kështu, duke i dhënë dhuratën më të çmueshme  këtij lokalitetit, sepse  vendbanimet tona me jatëgjatësi shekullore, janë shantazhuar nga sunduesit e ndryshëm  për të humbur gjurmët e kohëve.

Vlera dhe rëndësia e monogrfaisë

Librat monografik, janë pikënisja  e fjalës dhe ruajtja e aktualiteteve  të banorëve që kanë ngritur vetëdijësimin kombëtar në ruajtje të gjenealogjisë dhe të zhvillimit shoqëror, me ngritje të emancipimit kulturor, ekonomik e avancimeve  nga një gjeneratë në gjeneratën vijuese. Për të lënë trashëgimi të atdhetarizmës, në kontekstet e kohëve, si dhe për t’u rreshtuar me qytetërimin botëror. Historia e mbamendjes dhe historia e arkivimit ka shpërfaqjet e veta, të cilat në shumë raste  ngatërrojnë memorien e njeriut në për kohë. Nijazi Kastrati, duke qenë njohës i këtyre  koncepteve njerëzore, shkencore, ka arritur të shkruajë këtë vepër testament për sot, e gjeneratat që do vijnë.

Libri  është shkruar me përkushtim e  kronologji sa më shkencore në materialet e paraqitura në libër. Në kapitujt e librit, autori ka dokumentaur të kaluarën dhe të sotmen sipas  topografisë që ekziston në hapësirën gjeografike të fshatit Karaçevë e Epërme. Duke shfrytëzaur materiale edhe nga gojëdhënat e legjendat që janë ruajtur nëpër brezni, si dhe  gjurmët arkeologjike që ka ruajtur toka jonë. Pastaj, shënimet  nga historia e re pas Luftës së Dytë Botërore dhe periudhën e socializmit ,si dhe periudhën më  ndriçuese pas vitit  1990,  gjegjësisht ndarjen e Kosovës nga Serbia. Qëndresa  biblike e popullit shqiptar, padyshim edhe e fshatit Karaçevë e Epërme. Nuk duhet harruar se Shtëpia e Kulturës,  ku jemi edhe tani, nëpër ato vite të qëndresës ishte shtëpia e ndërtimit të Pavarësisë së Kosovës, sa e sa  takime me rëndësi  kombëtare, janë mbajtur për lirinë e Kosovës këtu. Ky objekt, brenda mureve të veta ruan fjalën dhe qëndresën historike, për lirinë e Kosovës . Autori i librit  bashkë me ju qytetarë të Karaçevës së Epërme dhe të lokaliteteve tjera të komunës dhe të Kosovës e më gjerë kanë krijuar  vepra, e kanë skalitur idealet për të mundur robërinë serbe.

Të gjitha këto ngjarje nëpër kohë të ndryshme  përfaqësojnë njeriun tonë, Nijaziu ka mbledhur me pak fjalë punët e mëdha që begatojnë historinë e vendlindjes dhe krijojnë arkivin në ruajtje të shtetit tonë. Kjo edhe është rëndësia e librave monografik, të cilat i kanë munguar jo vetën fshatit Karaçevë e Epërme, por i mungojnë shumë lokaliteteve tona, e më së shumti i mungojnë Kosovës dhe etnikumit tonë të copëtuar nga sunduesit  e ndryshëm, e sidomos periudha  sundimit serb që ka copëtuar trojet tona, duke ndarë tokat tona në disa shtete Ballkanike.  Po cilat janë objektivat e parashtruara në librin monografik, që argumentojnë  këtë vendbanim të hershëm. Nijazi Kastarti, nga dokumentet e shkruara ka konstatuar se vendbanimi Karaçevë, daton  nga viti 1455, ku është shënuar me këtë emër. Në realitet  lokaliteti është shumë më i vjetër se ky vit ,mirëpo, shënimet-dokumentet arkivore  mungojnë për këtë dhe shumë vendbanime tona  Ilire. Për këtë arsye monografitë kanë rëndësi të jetike për të kaluarën e një populli, një vendbanimi. Autori në gjithë kapitujt e librit ka shkrirë  materialin e vjelur, për të dëshmuar se Karaçeva e Epërme, ka të trashëguar vlera  të rëndësishme brenda  fatit të saj.

Karaçave e Epërme  ka ruajtur emrin e fisit Kastrat. Pastaj legjenda për Manastirin. Lagjet e fshatit dhe emërtimet e tyre, Regjistrimet statistikore sipas viteve, duke shkruar ato nga viti 1913 e këndej.

Karaçeva  mes Dy Luftërave Botërore, duke ruajtur në kujtesë dhe me dëshmi personalitete nga Karaçeva, siç ishte i njohur në popull Jakup Karaçeva, personalitet i kohës.

Në këtë pjesë kemi edhe periudhën e kolonizimit,  me serb në fshatrat shqiptare në Kosovë dhe në komunën tonë, pra edhe në Karaçevë të Epërme politika serbe vendosi -11 shtëpi në vitin 1920.

Pastaj, përshkruan edhe  për objektet e kultit fetar  dhe roli i tyre nëpër rrjedhat e historisë, ato kanë vepruar  dhe kanë mbajtur gjallë në disa mënyre ekzistencën  e banorëve të Karaçevës së Epërme.

Autori, ka  shënuar edhe toponimet e fshatit , të cilat janë dëshmia më e mirë autoktone dhe më burimore, sepse ato kanë ruajtur që nga lashtësitë emrat e tyre. Njeriu i Karaçevës, gjatë luftërave të ndryshme i ka qëndruar besnikërisht atdheut, deri te lufta e UÇK-së, dhe kontributi i njerëve të fshatit Karaçevë e Epërme.

Pjesën më të madhe të librit e përshkon historia e re e Kosovës, sepse autori këto ngjarje e ndodhi i ka përjetuar, si dhe ka qenë  bartës i këtyre proceseve me shumë veprimtarë të dalluar të çështjes kombëtare. Gjithnjë në avancim e koordinim me banorët e vendlindjes Karaçevë e Epërme.  Brenda kopertinave të librit, lexuesi i vëmendshëm konstaton, përjeton periudhën e robërisë, si dhe njihet për së afërmi me zhvillimet politike që kaloi njeriu ynë nëpër këto procese. Ai ishte brumosur me idealet e të kaluarës, me përkushtim të punës dhe aktiviteteve politike, duke mbijetuar në shumë fusha, si në: arsim, shëndetësi dhe  fusha tjera, brenda  periudhës së okupimit klasik serb, në këto pesë dekadat e fundit për të arritur deri te  viti 1999, kur Kosova u çlirua nga çizmja okupuese serbe.

Në libër, autori ka paraqitur me fotografi edhe disa personalitete të fshatit Karaçevë e Epërme, si dëshmi të kohës. Këto dhe të dhëna  të tjera dëshmojnë saktësinë dhe origjinalitetin faktografik të librit.

Nijazi Kastrati, librin e përmbyllë me disa shkrime  që ruajnë tiparet e traditës, të cilat kanë rëndësinë e posaçme dhe krijojnë mundësinë e vazhdimit, hulumtimit të mëtutjeshëm në vjeljen e  materialeve  nga më të ndryshmet që mund të ruhen në arkivat e  përbotshme, apo në raste të ndryshme  edhe në gjurmë arkologjike që mund te ketë ruajtur toka  gjatë shekujve.

Të nderuar të pranishëm,

Libri “Karaçeva e Epërme” Monografi, e Nijazi Kastratit, nuk ka mundur t’i përfshijë të gjitha , ngjarjet që kanë ndodhur, kjo ndodhë me të gjitha librat monografik. Mirëpo, njerëzit që mund të kenë dëshmi të ruajtjes së materialeve  nga më të ndryshmet, e që nuk janë brenda këtij botimi,a to janë të nevojshme dhe plotësojnë, e begatojnë librin nga botimi i parë në ribotimet  tjera.

Punimin po e përmbyll me fjalët e nobelistit-shkrimatrit gjerman Hemran Hesse, i cili që në fillim të librit të tij” Demiani”, shkruan:  ”Për të rrëfyer historinë time, më duhet të filloj nga e para, nga fëmijëria ime e hershme, apo më mirë thënë, duke u nisur nga prejardhja ime e largët”[1]

Karaçevë e Epërme, më 29 dhjetor 2023

[1] Herman Hesse” Demiani”,Botoi,” Asdreni”,Shkup,fq.5..

You Might Also Like