ARSIMI

Maturantët pozharanas më të mirët ne testin e maturës në komunën e Vitisë

Testi maturës ne Komunën e Vitisë është mbajtur me 24.06.2023 dhe procesi i mbajtjes ka shkuar mire e pa probleme.

Ai është mbajtur në katër qendra, ku 367 maturant iu nënshtruan testit te maturës dhe prej tyre 237e kaluan atë, apo 64.58%.

Ndërkohë , 130 maturant dështuan në test , apo 35.42% .Sipas shkollave, kalueshmëria ishte e knaqëshme dhe suksesi ishte ky: SHML Gjimnazi ,,Kuvendi i Lezhes” kalueshmëria ka qene 73.42%
IAAP ,,Januz Zejnullahu” , kalueshmëria ka qene vetem 24.66% kurse më të mirët në nivel komune ishin maturantet e SHMLM “Kongresi Manastirit”-nga Pozharani të cilët kalushmërinë e kishin rreth 80 perqind.Aziz Zuka

You Might Also Like