Gjilan

Nesër mblidhet Asambleja Komunale e Gjilanit

Nesër (e martë, 10.10.2023), me fillim në ora 10:00, vazhdon seanca e VI e Kuvendit Komunal të Gjilanit, e ndërprerë javën e kaluar për mungesë kuorumi, sipas pikave të mbetura:
2.4 Raporti i auditimit për pasqyrat financiare vjetore te Komunës së Gjilanit për vitin 2022
2.8 Kërkesë nga DKRS për ndarjen e mjeteve financiare në shumë prej 160,000.00 € për realizimin e dy skulpturave në bronz
2.10 Ndryshimi dhe plotësimi i vendimit për formimin e Komisionit për ndarjen e bursave për studentë të Gjilanit
2.11 Plotësimi dhe ndryshimi i vendimit për emërimin a anëtarëve të Komisionit Komunal të aksionareve në NPL “Stacioni i Autobusëve” Gjilan
2.12 Kërkesë e SHIL te UÇK, dega ne Gjilan për ndarjen e mjeteve financiare
2.13 Kërkesë për subvencionimin e regjistrimit të fëmijëve në institucionet parashkollore private
3 Te ndryshme

You Might Also Like