Viti

SHPALLJE

-JETON OSTERGLLAVA nga Pozharani, shpall të pavlefshme dëftesen e klasës së VIII-të lëshuar nga SHF”Halil Alidema: në Pozharan.

You Might Also Like