Komunikacion

Shpronësimi dhe rindërtimi i qarkores ekzistuese – 2.7mil€ – 2. Shpronësimi dhe ndërtimi i qarkores së re – 27mil€ (video)

MMPHI do të paguajë shpronësimin e qarkores së vjetër.

Padrejtësia çerekshekullore do të marrë fund për rreth 230 familje!

2.7mil € nga komuna për:

– Riasfaltim të qarkores së vjetër;

– Trotuar e shteg të biçikletave në dy anët e rrugës;

– Ndriçim publik e kanalizim atmosferik.

Nga 5 lote gjithsej dhe 27mil € vlerë, në 2024 do të ndërtohet:

– Lot 5 me vlerë rreth 6mil €, financuar nga MMPHI;

– Lot 4 me vlerë rreth 3mil €, financuar nga komuna.

Investime që sjellin zhvillim!

Mbështetje qytetare e kthyer në vëmendje institucionale!

You Might Also Like