Gjilan

Statuti i Komunës rikthehet në Kuvend

 

Komiteti për Politikë dhe Financa (KPF), të hënën, në mbledhjen e parë për këtë vit, ka miratuar fjalësin e emrave të personaliteteve dhe ngjarjeve nga territori i Komunës së Gjilanit, tërësia etnike shqiptare dhe më gjerë, pastaj raportet e punës të Komiteteve për periudhën janar-dhjetor 2016, planet e punës të Komiteteve për vitin 2017, raportin e suksesit të gjysmëvjetorit të parë në shkollat e Gjilanit dhe i ka rekomanduar për Kuvend Komunal, i cili do të mbajë seancë më 30 janar.

Po ashtu, KPF është dakorduar me propozimin e kryesues Valentina Bunjaku-Rexhepi që në rend dite të kësaj seance të futet edhe miratimi i ndryshimeve në statutin e Komunës, që më herët është rekomanduar nga kjo trupë komunale, por votimi në Kuvend ishte shtyrë për shkak të mungesës së konsensusit politik.

Ndërkaq sa i përket kërkesës së opozitës për të diskutuar në Kuvend për gjendjen e krijuar në “Ecohigjiena”, kryesuesja Valentina Bunjaku-Rexhepi, ka kërkuar t`i lihet kohë asaj që paraprakisht të bisedojë me të dyja palët atje, bordin e aksionarëve dhe investitorin austriak, për të parë nëse ata janë të gatshëm ta bëjnë këtë, pa e përjashtuar faktin që në këtë kompani ka probleme.

Në të vërtetë, tërë debati në këtë mbledhje të KPF është përqendruar te “Ecohigjiena”. Bujar Nevzadi ka thënë se në emër të grupit të këshilltarëve të PDK-së, kërkon që në seancën e ardhshme të Kuvendit Komunal të flitet për problemet në këtë kompani publiko-private, që po reflektohen te kryerja e shërbimeve, siç ndodhi në dy javët e fundit, kur qyteti u mbush nga mbeturinat.

Nevzadi ka thënë se partneri austriak ka qenë i gatshëm edhe më herët të vijë në Kuvend Komunal dhe të raportojë për gjendjen në kompani, por sipas njohurive të tij, ai nuk është ftuar.

Sahit Abazi (PDK), ka thënë se nuk ka situatë të pazgjidhshme, por sipas tij, problemi në “Ecohigjiena” së pari duhet të sqarohet. Për ta kuptuar të vërtetën, duhet të organizohet një dëgjim publik me partnerët në këtë kompani dhe pastaj nëse ka nevojë, Kuvendi mund të formojë edhe një komisionin, i cili do të lehtësonte zgjidhjen e problemit, ka thënë ai.

Edhe Nevzad Isufi (VV) ka thënë se duhet gjetur sa më shpejt një zgjidhje për këtë problem. Partnerët fajësojnë njëri-tjetrin për situatën e krijuar, kurse qytetarët mbeten pa shërbime, ka thënë ai.

Nevzad Rushiti (LDK) ka thënë se gjendja në “Ecohigjiena” nuk është ashtu siç po paraqitet, duke nënvizuar faktin se problemet në këtë kompani janë më të hershme. Ai është shprehur optimist se raportet e brendshme në “Ecohigjiena” do të sqarohen e zgjidhen shumë shpejt.

Kundër debatit nuk ishte as Selami Xhemajli (AAK), por ai ka thënë se Kuvendi Komunal nuk është kompetent që të ndërhyjë. Ne i kemi emëruar përfaqësuesit tanë atje, të cilët kanë për obligim të kujdesen për interesin publik dhe duhet t`iu besojmë atyre që ta zgjidhin këtë problem.

Valentina Bunjaku-Rexhepi, kryesuese e Kuvendit Komunal u ka dhënë të drejtë anëtarëve të KPF në vërejtjet e tyre sa i përket gjendjes në këtë kompani, por ka shtuar se Kuvendi nuk mund të formojë komision për t`u marrë me problemet në “Ecohigjiena”, meqë atje i ka aksionarët e vetë.

Ajo nuk e ka përjashtuar mundësinë për të debatuar për gjendjen e krijuar në kompani, qoftë në një seancë të rregullt të Kuvendit, qoftë në një seancë të veçantë, por ka thënë se më parë duhet të bisedojë me të dyja palët, për të kuptuar më mirë situatën në “Ecohigjienë” dhe për t`u bindur nëse ata janë të gatshëm për të raportuar në Kuvend Komunal. Për këtë arsye, ajo ka kërkuar që t`i jepet kohë deri në fund të janarit.

 

You Might Also Like