Libri

U promovua libri “Modaliteti. Veçoritë thelbësore në folklorin muzikor shqiptar”, i autorit Kushtrim Jakupi

Është promovuar libri  “Modaliteti. Veçoritë thelbësore në folklorin muzikor shqiptar”, i autorit Kushtrim Jakupi.
Pas një pune të përkushtuar më shumë se 5-vjeçare, me një material të pasur nga folklori jonë i bukur muzikor, me afër 300 shembuj notal të analizuar, autori arriti të realizojë një nga synimet e tija të kahmotshme.

Materiali trajton kryesisht shkallët muzikore dhe prezencën e tyre në të gjitha format duke filluar nga ato të thjeshta në shtrirje deri te ato më komplekse, pastaj “shkallët e vjetra kishtare”, llojet e shumta të “makameve”, si dhe prezencën e tyre në folklorin tonë muzikor. Pjesë e veçantë e materialit paraqitet edhe pentatoni si strukturë e isopolifonisë shqiptare me të gjitha variantet e tyre.
Në pjesën përmbyllëse trajtohet edhe prezenca e folklorit muzikor në krijimtarinë artistike të kompozitorëve shqiptarë dhe në veçanti te kryeveprat shqiptare artistike si dhe në krijimtarinë e kompozitorëve ikonikë shqiptarë si Lorenc Antoni, Çesk Zadeja, Feim Ibrahimi dhe Rafet Rudi.

Materiali i përfshirë në botim është punuar kryesisht gjatë studimeve të doktoratës dhe në këtë drejtim një falënderim i veçantë shkon për mentorin e autorit prof. Vasil Sofokli Tole.

Autori falënderon edhe recensentët prof. Adhurim Rasimi dhe babain e tij Isa Jakupi i cili e ka mbështetur gjatë gjithë rrugëtimit të tij profesional sikurse edhe familjen e tij, e cila i qëndroi afër gjatë të gjitha sfidave!
Promovimi u realizua në kuadër të aktiviteteve të “Prishtina Arts and Architecture Festival” PAFF pranë Kolegjit AAB, kurse botimi u mbështet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

You Might Also Like