ARSIMI

Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan sivjet do të pranojë 495 studentë

Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan ka hapur konkursin për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – baçelor për vitin akademik 2023/2024.

Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, në vitin e parë të studimeve, në afatin e parë të konkursit për vitin akademik 2023/2024, do të regjistrojë 495 studentë të rregullt në studime baçelor.

You Might Also Like