Bujqësi

Mekanizëm bujqësor për 60 fermerë

Read More...

Bujqësi

Hamdi Hasani nga Debelldeu i Vitisë  fermer më i dalluar në kultivimin patates, kërkon me shumë mbeshtetje me subvencione nga  Institucionet qendrore dhe komunale

Read More...

Bujqësi

Gjilani shpërdan pesë krerë gjedhesh për farmerët, donacion i shkollës së agrobiznesit

Read More...

Bujqësi

Në tokat bujqësore të Komunës së Vitisë, sivjet ka për gati 20 përqind më pak grurë se vitin e kaluar

Read More...

Bujqësi

22 fermerë vitias pajisen me mekanizëm për zhvillim të bletarisë

Read More...

Bujqësi

Në Viti u ndanë rezervuar uji, bimë mjekuese aromatike dhe fidane të dredhëzës për fermerët

Read More...

Bujqësi

Gjilani furnizon me farë për mbjelljet pranëverore 572 fermerët aplikues

Read More...

Bujqësi

Në Gjilan nis sesioni i dytë i trajtimit të fermerëve në kuadër të të projektit ndërkufitar Gjilan-Kumanovë

Read More...

Bujqësi

Komisioni Evropian prezantoi në Gjilan sesionin informues për grantet IPA në bujqësi

Read More...

Bujqësi

Thirrje për Propozime për Skemën e Granteve

Read More...