Bujqësi

22 fermerë vitias pajisen me mekanizëm për zhvillim të bletarisë

Read More...

Bujqësi

Në Viti u ndanë rezervuar uji, bimë mjekuese aromatike dhe fidane të dredhëzës për fermerët

Read More...

Bujqësi

Gjilani furnizon me farë për mbjelljet pranëverore 572 fermerët aplikues

Read More...

Bujqësi

Në Gjilan nis sesioni i dytë i trajtimit të fermerëve në kuadër të të projektit ndërkufitar Gjilan-Kumanovë

Read More...

Bujqësi

Komisioni Evropian prezantoi në Gjilan sesionin informues për grantet IPA në bujqësi

Read More...

Bujqësi

Thirrje për Propozime për Skemën e Granteve

Read More...

Bujqësi

Pemëtarët vitias pranojnë 74 arka druri njëtonshe

Read More...

Bujqësi

Komuna ndanë 50 shpërndarse plehu për fermerët vitias

Read More...

Bujqësi

Gjilani subvencionon 847 fermerë për mbjelljet vjeshtore

Read More...

Bujqësi

Fermerëve vitias iu shpërndanë 88 bidona për qumësht

Read More...