Zgjedhjet

Voto 127, voto Luan Aliu numër 58

Read More...

Zgjedhjet

Voto 135, voto Rexhep Kadriu numër 23

Read More...

Zgjedhjet

Voto 135, Voto Rexhep Kadriu, numër 23 (video)

Read More...

Zgjedhjet

Voto 127, voto Luan Aliu 58

Read More...

Zgjedhjet

Voto 127, voto Luan Aliu 58

Read More...

Zgjedhjet

Voto 127, voto Luan Aliu numër 58

Read More...

Zgjedhjet

LETËR ÇDO NËNE E CILA ZEMËROHET ME FËMIJËT E SAJ

Read More...

Zgjedhjet

LETËR ÇDO NËNE E CILA ZEMËROHET ME FËMIJËT E SAJ

Read More...

Zgjedhjet

Bëhuni edhe ju familje strehuese

Read More...

Zgjedhjet

Një qytetare arriti ta dërgojë në Kuvend propozimin për ndryshimin e Ligjit për Familjen

Read More...