OPINION

Diskriminimi i shqiptarëve në Medvegjë, Bujanoc dhe Preshevë edhe në pasivizimin e adresave

 

Shkruan: Mr.Sc.Refik HASANI

Pasivizimi, heqja, fshirja e adresave të neve qytetarëve shqiptarë të Medvegjës,Bujanocit dhe Preshevës, do të prodhon  këto efektet tepër të dëmshme,si:

v  Nëse nuk posedoj dokumentë identiteti, atëherë  jam një  shtetasë i huaj,por jo i Republikës së Serbisë, që nuk mund të kryejë asnjë veprim ligjorë, apo jam ligjërisht i pa asnjë të drejtë të filloj, të kryej, të  vazhdoj edhe ndërmarrë  veprime ligjore konform standardeve dhe konventave të BE-ës dhe akteve tjera që jan të garantuara edhe me kartën  OKB-ës.

v  Nëse nuk jam  Shtetasë i Serbisë, nuk mund të marrë asnjë dokument  të gjendjes civile të  identifikimi nga institucionet Administrative,

v  Sa më pak votues, po paraqiten në këtë dekadën e fundit, si  në zgjedhje lokale e ato Parlamentare, në ndarjen e buxhetit, etj

v  Nëse nuk jam Shtetasë rezidentë, atëherë nuk do  njihem zyrtarisht si Shtetasë i Republikës së Serbisë,

v  Humbja e të drejtës, në përfaqësim e trashigimi, nuk mund të kryejm blerje-shitje në pronat tona të luajtëshme e të paluajtëshme, nuk mund të kryejmë veprime tjera financiar, të kësaj natyre etj,

v  Nëse si një qytetarë  rezultoj pa adresë fizike, sipas kësaj praktike  nuk kam rezidencën të rregulltë  në Republikën e Serbisë.

Këto jan shkelje, cenim, mohim  të së drejtës elementare individuale dhe kolektive të neve  shqiptarëve, kështu do të rrezikojm të humbasim pronat e tona, shtëpitë, tokat, përdorimin e llogarive bankare, sigurimet shëndetësore e shoqërore që kemi paguar deri tani.Serbia po zbaton pa zhurmë dhe krejtë në heshtje një strategji të qartë dhe me veprime konkrete po arrin të shpopullojë zytarisht Medvegjën,Bujanocin e Preshevën.

****

Pasivizimi i adresave  i neve është diskriminim, sepse në tokën tonë, në pasurin tonë do të mbetemi  të huaj. Do të mbetemi pa dokumenta,do të shuhemi ligjërisht, do të mbesim të askujt në vendin ton.

Pasivizimi, heqja, fshirja e adresave i neve  qytetarëve shqiptarë të Medvegjës,Bujanocit dhe Preshevës, është një ndër  sfidat më të mdha, por:Parlamenti i Shqipërisë dhe Kosovës do të duhej bërë nga një deklaratë,pse Jo Rezolutë,Tirana e Prishtina zyrtare , pse të mos e adresojn në BE e OKB,pse të mos bëhet një peticion në këto adresa,pse të mos protestohet ,të njëjtën ditë e orë në Medvegjë,Tiran,Prishtinë, Ëashington e gjetiu.

****

Kryeministri Shqiptarë Edi RAMA, dëshiron të ngjall  një mini-Jugosllavi, herë në Ohër, herë në Beograd e Novi Sad, Presidentit të Serbisë Aleksandërë VuÇiq, nuk i kërkon së paku  Çështjen e pasivizimi të adresave, Abetaret të përdorim ne  shqiptarët në Krahinën shqiptare të mbetur padrejtësisht nën administrimin  që përfshin Medvegjë, Bujanoc dhe Preshevë.

****

Pasivizimi, heqja, fshirja e adresave të neve qytetarëve shqiptarë të Medvegjës,Bujanocit dhe Preshevës do të duhej të shtrohet sot se nesër do të bëhet tëpër von.

Tirana po mirret me mini-shëngen ndërsa Prishtina zyrtare duke ri-numruar votat.

24.11.2019

Autori është një nga të pasivizuarit dhe që është refuzuar  vazhdimi i dokumentave.

You Might Also Like