OPINION

Efektet e distancimit social – ndikimi në aspektin psikologjik dhe menaxhimi i tyre

Shkruan: Elisa Hajrullahu, psikologe

Pandemia me të cilën po përballemi tash e disa muaj, ka filluar të konsiderohet si eksperimenti më i madh psikologjik i kryer ndonjëherë.

Gjendja nëpër të cilën po kalojmë ne dhe shoqëritë në mbarë botën, nuk është duke na infektuar vetëm fizikisht me virusin korona, porse është duke ndikuar dukshëm edhe në aspektin tonë mendor.

Në këtë shkrim do të shihni se si Covid-19, ka ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë negativisht në aspektin psikologjik pasi që ka ndërprerë në të njëjtën kohë shumë aktivitete tona të përditshme jetësore, siç janë: vijimi i mësimit në të gjitha nivelet, projektet personale dhe shoqërore, mirëqenien, punën dhe planet afatshkurtra dhe afatgjata, si pjesë përbërëse e shoqërisë.

Në rrethana normale mendja e qenies njerëzore është e kristalizuar, por pandemia bën që ajo të vuaj nga stresi, depresioni, frika, frustrimi, ankthi, apatia, ndjenja e vetmisë, izolimi social, etj. Për këtë procesi mendor do të vuaj më së shumti nga kjo situatë. Prandaj, individi në këto rrethana është vetëm si një figurë.

Duke e ngarkuar vetën me mendime të ndryshme negative dhe duke reduktuar emocionet pozitive, na shtynë drejtë mosmenaxhimit të mirë të situatës.

Studimet thonë se “emocionet negative dëmtojnë zemrën dhe rrisin nivelet hormonale”.

Këto dëmtime vazhdojnë edhe pas periudhës post-pandemike.
Tranzicioni nuk do të kalojë lehtë dhe do të lë gjurmë derisa psikika të rikthehet në gjendjen e mëparshme.

Ne, duhet kuptuar se çdo negativitet ka edhe anën pozitive, pse?, Ja ca shembuj që do ta kuptoni, edhe pse kjo nuk duhet të na bëjë neutral ndaj pandemisë.

Izolimi na kthen në rolin të cilin e kishim lënë anash për një kohë të gjatë, ku jeta dinamike gjatë ditëve normale na bënte që ta harrojmë përkujdesin ndaj vetës, fëmijëve dhe përkushtimi ndaj familjes.

Psikologët pranojnë që të izoluarit po zbulojnë aftësi të reja, krijimi i kontakteve të reja virtuale, punime artizanale, artistike, aktivitete fizike, që po ndikon drejtpërdrejtë ose tërthorazi që njerëzit motivohen të zbulojnë kënaqësi të reja.

Për menaxhimin e kësaj situate nga ana e fëmijëve, prindërit parësore duhet të kenë; vetë-reflektimin, të mendojnë për karakterin, influencën, motivin, përmirësim të aftësive sociale, emocionale, suksesin në detyrat dhe aktivitetet që kanë ndikim pozitiv në aspektin psikologjik.

E për të parandaluar absorbimin në sistemin nervor që krijohet nga pandemia ku e dëmton aspektin emocional nga faktorët e lartcekur, do të na duhej t’i kontrollojmë mendimet negative që mund të na vijnë në këtë kohë.

Pika e parë, në mënyrë që të reduktojmë faktorët negativë duhet kuptuar në vetvete dhe me optimizëm se jemi një hap para sepse kemi një sistem imunitar që mundet të luftojë në çdo moment me të panjohurat që mund të na sulmojnë.

Dhe me qetësi duhet ta pranojmë realitetin e kësaj situate duke filluar të kujdesemi së pari ndaj vetes, familjes dhe shoqërisë. Mungesa e energjisë që reflektohet me frikë ndaj gjendjes së pasigurt, duhet të largohet për t’i liruar hapësirë produktivitetit, fleksibilitetit, aktivitetit dhe adaptimit që do të na mundësonte t’i rezistojmë më lehtë pandemisë.

Prandaj, ne duhet të jemi të ndjeshëm dhe të vëmendshëm ndaj nevojave unike të shëndetit tonë mendor dhe të atyre për të cilët kujdesemi dhe i duam.

Të qënurit me vetëdije të plotë rreth situatës nëpër të cilën po kalojmë, anët pozitive nuk na lejojnë që ta humbim entuziazmin për të ardhmen, shëndetit, të qenurit në jetë, pranë familjes dhe kujdesin ndaj shëndetit mendor i cili është parësor në jetën e individualiteti tonë.

Po ashtu, ky kujdes na mundëson që ta krijojmë një qetësi dhe siguri për t’i krijuar vetit relaks. Vetëm kështu mundemi të arrijmë kalimin e lehtë pandeminë Covid-19, siç njihet si mbreti i viruseve të deritashëm që janë shfaqur në këtë botë të cilën e jetojmë.

You Might Also Like