Gjilan

Femrat turke dhe serbe inkurajohen që të bëhen pjesë e Policisë së Kosovës

Policia e Kosovës ka inkurajuar femrat serbe dhe rome që të bëhen pjesë e Policisë së Kosovës. Nënkoloneli Shaban Azizi, zëvendësdrejtor i Policisë së Kosovës për Rajonin e Gjilanit, ka thënë se me qellim te inkurajimit te personave te gjinise femerore  per te aplikuar per pune ne Policine e Kosoves,sot eshte mbajte nje takim informues me nje grup vajza e gra te nacionalitetit Serb dhe Turk te cilat kane  treguar interesim per tu njoftuar me procesin e aplikimit dhe testimit per tu pranuar ne Policine e Kosoves.Takimi eshte mbajte ne shtepine e Kultures ne fshatin Shillove ku moren pjese rreth 60-70 gra e vajza te reja te moshes 18-30 vjec .

Ky takim ka pase edhe karakter te fushates per inkurajimin e femrave te reja per te aplikuar per pune ne Poilicine e Kosoves.Fushata mbeshtetet nga OSBE te cilet sot shperndane fletushka njoftimi per ter procesin e aplikimit dhe testimit per tu punesuar ne Polici.Kjo fushate do te vazhdoje edhe ne te ardhmen me te reja te komunitetit Shqiptare per qka do kete njoftime me kohe.

You Might Also Like