Libri

I BLEROHET KËMISHA

Avdush Canaj

Çdo ditë
i blerohet
k
ë
m
i
sh
a
pemës
nga
kënga
e zogut
në luhare
të puhisë

You Might Also Like