ARSIMI

Konkurs plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2020-2021

Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan, në vitin e parë të studimeve MASTER, të konkursit të dytë plotësuses, për vitin akademik 2020/2021, do të regjistrojë 45 studentë të rregullt në dy programet e studimit: E-Qeverisja dhe Qeverisja lokale dhe Shoqëria demokratike.

Paraqitja e dokumenteve zgjatë prej datës 05.11.2020 deri më 11.11.2020 nga ora 9.00 deri në orën 16.00 (dokumentet do të pranohen çdo ditë me përjashtim të dielave).

Njoftimet per oraret, daten dhe oren e mbajtjes se provimit pranuese do të publikohen në ueb-faqen e universitetit të enjten më 12.11.2020.

You Might Also Like