ARSIMI

Në UKZ kanë nisur takimet punuese për procesin e akreditimit institucional

Rector i Universiteti Publik ”Kadri Zeka” në Gjilan Prof. Asoc. Dr. Bajram Kosumi, me qëllim të përgatitjes sa më të mirë të procesit të akreditimit 2020/21, kërkon mobilizimin e gjithë stafit të Universitetit duke u nisur nga prorektorët, dekanët, prodekanët, stafit akademik dhe administratës, etj.

Përveç akreditimit institucional, në proces janë edhe 12 programe studimore për akreditim/riakreditim.

Universiteti Publik ”Kadri Zeka” në Gjilan në proces të ri institucional accreditation, ka për rikreditim gjashtë programe: Fillor dhe Parashkollor (BA), Shkencat Kompjuterike (BA), Finance dhe Kontabilitet i Aplikuar (BA), E-qeverisje (MA), Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike (MA) si dhe për akreditim po ashtu ka në proces gjashtë programe të reja: Mësimdhënie në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (MA), Mësimdhënie e Kurrikula (MA) , Kontrolla e Sistemeve dhe Inteligjenca Artificiale (MSC), Menaxhim dhe Ndërmarrësi (MSC), Juridiko-Penal (MSc), Administrimi dhe e Drejta e Unionit Evropian (BSc).

Për këtë Rektori Kosumi ka marrë vendim duke krijuar edhe agjendën për grupet punuse për secilin standard veç e veç (11 standards ne total), të cilat groupe do të skruajnë Reportin e Vetëvlerësimit për Agjnecinë e Koësovs për Akre

Grupet punuese do të punojnë çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në 16:00, përgjatë muajit nëntor dhe dhjetor 2020.

Në kuadër të këtij procesi deri tani të gjitha dokumentet e kërkuara janë dorëzuar me kohe duke përfshire edhe tabelën me bartës të të gjitha programeve studimore si dhe përfundimin e deklarimit te Stafit Akademik në platformën E-Akreditimi.

You Might Also Like