Gjilan

Vozitësit pengojnë punëkryesin, u gjet zgjidhja

Pas një muaji u gjet zgjidhja!
Bashkëqytatarë të nderuar, ka javë të tëra që po punohet në rregullimin e hapsirës publike në qytet. Me theks të veçantë hapsira rreth ndërtesësë së Soliterit po punohet me të madhe në rregullimin e hapsirës dhe parkigjeve. Por, një gjë që më iriton dhe që është shumë brengosëse është sjellja jo normale e vozitësve të automjeteve. Keni prasyshë punëkryesi edhe përkundër që ka vendosueur shenjat se rruga është e mbylluar për shkak të punëve, ka qenë i detyruar ta angazhoj një punëtorë të kujdeset që mos të pengojnë në kryerjen e punëve. As kjo nuk ka bërë punë, dhe sot vërejta se punëkryesi është detyruar ta bllokoj rrugën me vendosjen e kamionit , vetëm e vetëm që mos të pengohet nga vozitësit e pa ndërgjegjshëm të cilët me çdo kusht duan të gjenë vend për të parkuar automjetin e tyre..
Ismet Azizi

You Might Also Like