ARSIMI

AKTIVITET NDËRGJEGJËSUES PËR RËNDËSINË E SHËNDETIT MENDOR

Në kuadër të lëndës së psikologjisë, në Gjimnazin Natyror “Xhavit Ahmeti” në Gjilan u organizua një aktivitet ndërgjegjsues dhe shumë kreativ rreth rëndësisë së shëndetit mendor në jetën tonë. Në këtë aktivitet u përfshinë të gjithë nxënësitë e klasëve të 11-ta, nën udhëheqjen e profesoreshës së psikologjisë, Vjollca Zymberi – Devaja. Ky aktivitet u mirëprit nga ana e nxënësve, të cilët siç mund të shihet në foto dhe video, kanë krijuar punime të jashtëzakonshme si kreative ashtu dhe ndërgjegjsuese. Çdo punim në vete përmban një mesazh që ndihmonë në ndërgjegjsimin mbi shëndetin mendor.

You Might Also Like