Komunikacion

Aktivitete për siguri në trafikun rrugor

Me datën 02.02.2024 njësiti rajonal i trafikut rrugor Gjilan së bashku me njësitin për komunitet të Stacionit Policor Gjilan ka zhvilluar një fushatë vetëdijësuese me nxënës. Kjo fushë vetëdijesimi synon të nxisë ndërgjegjësimin dhe veprimin e përbashkët për të siguruar një mjedis më të sigurt për fëmijët.
Gjatë kësaj fushate tek pjesëmarrësit në trafikun rrugor janë shpërndarë fletëpalosje me thirrje për respektim të shpejtësisë dhe rregullave të trafikut, duke u bërë thirrje ngasësve të automjeteve që me respektim të shpejtësisë dhe rregullave të trafikut, e sidomos në zonat ku ndodhen fëmijët mund të kontribuojmë në uljen e aksidenteve me pasoja tragjike, po ashtu fëmijët dhe nxënësit janë informuar rreth rrezikut të trafikut rrugor, njoftimin rreth rregullave themelore të trafikut dhe sjelljes së sigurt në rrugë, inkurajimin e tyre për përdorim të trotuareve gjatë ecjes dhe kufizimit të përdorimit të rrugës vetëm atëherë kur është e nevojshme, shtegtimi i rrugës në vendkalime të shënjuar për këmbësorë, njohja me semaforët e këshilla të tjera.
Përgjegjësia për sigurinë e fëmijëve është e përbashkët, për të gjithë pjesëmarrësit në trafikun rrugor. Të gjithë së bashku, mund të bëjmë ndryshime pozitive dhe të kujdesemi për të ardhmen e fëmijëve.

You Might Also Like