KRONIKË E ZEZË

Aktivitetet e Njësisë Rajonale të Komunikacionit Rrugor në Drejtorinë e Policisë Rajonale në Gjilan

Datë: 04.02.2022,

Gjilan

Drejtoria Rajonale e Policisë së Kosovës, Njësia Rajonale Komunikacionit Rrugor, gjatë periudhës kohore 28.01-03.02.2022 kanë shënuar këto aktivitete në zonën e përgjegjësisë që mbulon shtatë komuna:

· 511 gjoba për kundërvajtje në trafikun rrugor,

· 32 gjoba sipas Ligjit anti COVID -19,

· 543 gjithsej

Gjatë javës në zonën e përgjegjësisë DRP Gjilan, NJRKRR ka hetuar:

· 22 aksidente,

· konfiskuar 5-patentë shoferi për shkak të tejkalimit në vijë të plotë,

· ka kontrolluar 36 autobusë dhe

· ka shqiptuar 16 gjoba për mos bartje të maskave mbrojtëse.

Po ashtu gjatë kësaj periudhe kohore ka implementuar Planin Operativ “Sezoni Dimëror” dhe ka shqiptuar 27 gjoba ndaj shoferëve të cilët nuk kanë qenë të përgatitur me pajisje dhe goma për ngasje në sezonin dimëror.

NJRKRR gjatë implementimit të Planit Operativ ” Xhamat e errët – folive” ka shqiptuar 37 gjoba ndaj vozitësve të cilët kanë poseduar foli në xhamat e automjeteve.

Policia e Kosovës me përkushtim vepron dhe punon në dobi të qytetarëve, prandaj çdo bashkëpunim dhe ofrim i informatave për kundërvajtjet që vërehet nga ana e qytetarëve dhe mediave është e çmuar dhe vlerësoh

You Might Also Like