Libri

Botohet libri “KURRIKULA -Dizenjimi, Zhvillimi, Vlerësimi” i autorëve Prof. Asoc. Dr. Nazmi Xhomara dhe Prof. Ass. Dr. Nazyktere Hasani

Botohet libri “KURRIKULA -Dizenjimi, Zhvillimi, Vlerësimi” i autorëve Prof.Asoc.Dr.Nazmi Xhomara dhe Prof.Ass.Dr.Nazyktere Hasani.
Libri ngërthen në vete një varg temash dhe koncepte themelore të kurrikulës, e pasuruar me trajtime teorike dhe praktike të qasjeve kurrikulare, që përbëjnë burime të rëndësishme për formimin fillestarë të studentëve dhe njëherë për formimin e vazhdueshëm të mësimdhënësve në institucionet e edukimit.
Libri u vjen në ndihmë studentëve të edukimit, pedagogëve të fakultetit të edukimit, mësimdhënësve, edukatorëve, drejtuesve të shkollave dhe studiuesve në fushën e edukimit.
Përbën një kontribut shkencorë në fushën e edukimit dhe si i tillë përmbushë nevojat e aktorëve të ndryshëm të kësaj fushe.

You Might Also Like