Kamenicë

Dardanapress mbanë trajnimin: “Informimi i të rinjve me objektet dhe monumentet e Trashëgimisë Kulturore në Komunën e Kamenicës”

Organizata Jo-qeveritare Dardanapress, në kuadër te projektit “Promovimi dhe Edukimi të Trashëgimisë Kulturore në Komunën e Kamenicës”, ka mbajtur trajnimin: “Informimi i të rinjve me objektet dhe monumentet e Trashëgimisë Kulturore në Komunën e Kamenicës”.

Qëllim i trajnimit ishte informi i të rinjëve për diverzitetin e trashëgimisë kulturore të Komunës së Kamenicës dhe vendet e objekteve kultorore historike të Komunës.

Tema tjera të diskutimit gjatë trajnimit ishin: Rëndësia e Mbrojtjes dhe Promovimit të Trashëgimisë Kulturore, Diverziteti Kulturor të Trashëgimisë në Komunën e Kamenicës, Informimi i të rinjve me objektet dhe monumentet e Trashëgimisë Kulturore në Komunën e Kamenicës, Edukimi i të rinjëve mbi rëndësin e vlerave të Trashëgimisë Kulturore.

Projekti“Promovimi dhe Edukimi të Trashëgimisë Kulturore në Komunën e Kamenicës”, është përkrahur nga Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit.

You Might Also Like