Te ndryshme

DEBAT PUBLIK

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 08/L-181 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, Neni 16, pika 4, Kompania “Elsam” Sh.p.k Ferzaj, në bashkëpunim me Ministrin e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe komunën organizojnë:

                     DEBAT PUBLIK

Për Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për repartin e galvanizimit në fabrikën Elsam, në Talinoci i Jerlive-Ferizaj.
Njoftohet publiku i interesuar se më datën 29.07.2024 në ora 10:30 në ambientet e komunës në Ferizaj, do të organizohet debat publik nga Kompania “Elsam” Sh.p.k Ferzaj, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Komunën.
Debati Publik do të organizohet edhe në mënyrë virtuale në platformën ZOOM
http
Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit.

You Might Also Like