Viti

Debat Publik

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 08/L-181 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, Neni 16, pika 4, “Pro&Co Group” Sh.p.k Llapllasellë, Graçanicë në bashkëpunim me Ministrin e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe komunën organizojnë:

DEBAT PUBLIK

Për Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për bazën e prodhimit të betoni në Preoc, Graçanicë.
Njoftohet publiku i interesuar se më datën 15.05.2024 në ora 13:30 në sallën e mbledhjeve të kuvendit komunal të Graçanices, do të organizohet debat publik nga Kompania “Pro&Co Group” Sh.p.k Llapllasellë, Graçanicë në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Komunën.
Debati Publik do të organizohet edhe në mënyrë virtuale në platformën ZOOM
https://us04web.zoom.us/j/75949133070?pwd=WoahkFxw3xJGH5r0LUQvg0iaV98oVY.1
Në linkun e mëposhtëm mund të gjeni raportin e VNM-së për Kompaninë “Pro&Co Group” Sh.p.k Llapllasellë, Graçanicë për bazën e prodhimit të betoni në Preoc, Graçanicë.
https://mmphi.rks-gov.net/Document/Announcements?type=2
Në emalin e mëposhtëm mund të dërgoni komentet lidhur me projektin [email protected]
Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit.

You Might Also Like