Gjilan

“Drejt Malit” në Ditën e Çlirimit të Gjilanit

Projekti ,,Drejt Malit ” Hi-King i mbështetur nga Mkrs dhe Fsshrk

16.06.2023

Sot u realizua Hikingu në kuadër të projektit ,,Drejt Malit” ,ku morrën pjesë përreth 200 nxënës të shkollave të ndryshme të komunës së Gjilanit .
Hikingu u realizua nga Fsh.Bresalc në Fsh .Zhegovc dhe ju kushtua Ditës së Çlirimit të Gjilanit dhe dëshmorëve të kombit të rënë në Fshatin Zhegovc.
Nxënësit shijuan bukuritë dhe pamjet të bukura të Malësisë së Zhegovcit si dhe u knaqën dhe u socializuan mes vehte .
Shoqata e pedagogëve e Sportit shkollor në Gjilan i falënderon ,Nxënësit pjesëmarrës si dhe arsimtarët e edukimit fizik dhe sportit ,Drejtorinë e Shëndetësisë ,Drejtorinë e Sportit në Gjilan,Drejtorinë e Arsimit , Policinë e Kosovës , si dhe Falënderim të veqantë për klubin alpin,,Gjilani” për përkrahjen.
Mirëupafshim në aktivitetet e radhës .

Afrim Selimi

You Might Also Like