OPINION

Gjilani kundërmon nga rrjedhjet e kontinjerëve

Është e papranueshme një gjendje e tillë që po mbizotëron në Komunën e Gjilanit, padyshim se një gjendje e tillë është edhe në shumicën e komunave në Kosovë. Të gjithë jemi dëshmitarë të një keqmenaxhimi me mbeturinat brenda qytetit nga Kompania Ekohigjiena në Komunën e Gjilanit.

Qytetarët nuk duhet lënë anash për mospërfillje të rregullave të grumbullimit së tyre në qeset apo kontinjerët shtëpiak, si dhe mos kryerjen e obligimeve financiare ndaj Kompanisë, por megjithëatë faji mbetet te Kompania që nuk ka arritur me kohë të fusë nën ombrellën e pagesës të gjitha amvisëritë dhe bizneset, dhe borgjet janë akumuluar ndër vite, dhe ky kaos financiar që ka lejuar Kompania të ndodhë nga një keqmenaxhim prej vitesh, e ka shtyrë Kompaninë të humb reputacionin dhe seriozitetin e saj tek qytetarët.

Qytetarët janë të vetëdijshëm se mbeturinat nuk mblidhen kot së koti, ambienti i pastër u shërben atyre, por sa po e kryen tani punën e saj Kompania Ekohigjiena? Edhe pse mbledhjet e mbeturinave bëhen rrallë, 1 herë brenda javës, pa dallim verë apo dimër (duke ditur se verës temperaturat rriten dhe kundërmimi është edhe më i madhë), edhe ky veprim bëhet në mënyrën më të keqe të mundshme. Mënyra dhe organizimi i mbledhjes shkel e shko, duke lënë pas mbetjet e mbeturinave nëpër rrugë, pa qarë fare kokën për ndotjen që shkaktohet nga era dhe shpërndarja e tyre nëpër rrugë, me ç’rast edhe rritjen e kushteve për sëmundje infektuese, si dhe shtim të grumbullimit të qenve endacakë nëpër rrugë dhe qoshe të lagjeve tona ku jetojmë, është i papranueshëm dhe kjo gjendje duhet të jetë alarm për Komunën e Gjilanit dhe Menaxhmentin e Kompanisë Ekohigjiena. Problemet e bredshme në Kompaninë Ekohigjiena nuk duhet të reflektohen jashtë saj, ngase qytetarët kërkojnë shërbim dhe jo problemet e Kompanisë. Rrjedhjet nga kontinjerët e mëdha, por edhe ato të amvisërive (shtëpiake), që e bëjnë të padurueshme erën gjatë gjithë ditës, sidomos kur ato fillojnë të zbrazen nga Ekohigjiena, duhet të vihen në diskutim brenda kësaj kompanie nga menaxhmenti i saj. Zëvendësimi i kontinjerëve më shpesh, të disa prej tyre edhe pastrimi i tyre, pastaj pastrimi i vendeve ku qëndrojnë kontinierët, njëkohësisht edhe ofrimi i mundësive të zëvendësimit të kontinjerëve shtëpiak, me mundësi pagese minimale për muaj, si shtesë karshi asaj obligative, do t’a lehtësonte gjendjen e tanishme që ky qytet po përballet me këtë problem kaq serioz ambiental. Një pastrim më mirë i organizuar i qytetit, nga Kompania Ekohigjiena, do t’a ndryshonte për së miri gjendjen tmerruese që ka qyteti sot. Prandaj, duhet organet kompetente komunale të bëjnë

trysni në menaxhmentin e kësaj Kompanie, që kjo gjendje të përmirësohet dhe të mos përsëritet, gjendje e cila është e njejtë ndër vite, duke e vënë nën kontroll këtë katrahurë, dhe një herë e përgjithmonë ky problem kaq serioz dhe ndikues në jetën e qytetarëve të marrë fund.

Autor: Msc. Skender Berisha

You Might Also Like