ARSIMI

Hapet qendra e karrierës në shkollën e Mesme Teknike “Mehmet Isai”

Tanimë nxënësve të komunës tonë nuk do të ju mungojë orientimi në karrierë.

Qëllimi i orientimit për karrierën në shkolla është të ndihmojë të rinjtë të marrin vendime realiste dhe të mirë-informuara për karrierën e tyre. Me qëllim për t’i ndihmuar ata për ta bërë një gjë të tillë, ata do të duhet të kalojnë përmes një procesi me anë të të cilit ato janë duke përshtatur interesat dhe aftësitë e tyre me mundësitë që janë të disponueshme për ta.

Drejtoria e Arsimit në bashkëpunim me aktivet profesionale dhe këshillin e prindërve vazhdimisht po bën përpjekje për sensibilizim dhe vetëdijësim për rëndësin e orientimit në karrierë, sidomos me prindërit si faktor kyç i mbështetjës në vendimarrjen e të rinjëve për karrierë.

Punët e mira nuk kanë të ndalur. 🔆

You Might Also Like