Viti

JAVA PËR TË DREJTAT E VIKTIMAVE TË KRIMIT

EVSB,së bashku me PK-në,sot e bën përmbylljen e fushates vehtëdisuese kundër abuzimit ndaj fëmijëve,dhe kundër dhunës në familje.
Shpërndarjen e posterëve vehtëdisues e bën të bërbashkët EVSB dhe PK,nëpër shkollat fillore dhe ato të mesme,dhe nëpër vende t’jera ku frekuentimi i qytetarëve është më i madhë.
Fushata të tilla mbahen për qdo vit,të cilat fillojnë më:15,Tetor dhe mbarojnë më : 19 Tetor 2018.EVSB dhe PK,përmes fushatave të tilla fton qytetarët tânë që ta thyejn heshtjen,dhe kushdo që mundë të jetë viktimë,të thirrin në numrat e telefonave falas që janë të publikuar në posterët vehtëdisues.
Të ndalojmë abuzimin ndaj fëmijëve,të ndihmojmë të gjithë,që të krijojmë një botë pa abuzime të fëmijëve.
Të ndalim dhunën në familje,sepse dhuna në familje nuk është vetum dhembje fizike por është edhe vuajtje psiqike.
EVSB falënderon PK-në,dhe ”VISUAL MEDIA”për bashkëpunimin dhe përkrahjen dhënë EVSB-së,në realizimin e projekteve të shumta,që janë në interes të qytetarëve dhe vendit.
Jo vetëm ky projekt, por edhe shumë projekte t’jera,që kanë të bëjnë me vehtëdisimin dhe sigurinë e qytetarëve,janë mbështetur(financuar)nga pronari”VISUAL MEDIA”,z.Irfan Lybishtani-Viti.

Koordinatori i EVSB-së,për:Komunen e Vitisë;
Imri Emërllahu.

You Might Also Like