Gjilan

Kërkohet rritja e subvencioneve për familjet e dëshmorëve

Në takimin e radhës të Komisionit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Solicale, në kuadër të Degës së PDK-së në Gjilan, u duskutua për gjendjen e përgjithshme në shëndetësinë e Gjilanit, për mungesën e kohëpaskohëshme të furnizimit me terapi dhe çështje të tjera që po e vështirësojnë shëndetësinë gjilanase.
„Pas reagimit tonë lidhur me vonesën e pagave, nga tetori 2016, për punëtorët shëndetësorë të QKMF-së, megjithatë, ndonëse jo të gjitha pagat, Komuna reflektoi me një pagë për kta punëtorë”, ka potencuar me këtë rast, dr. Enver Murtezi, kryetar i komisionit.
Ndërkaq, nga ky takim, doli kërkesa për Komitetin për Shëndetësi, respektivisht, për anëtarët e PDK-së në këtë komitet, dhe për Grupin e Këshilltarëve të PDK në KK të Gjilanit, njëkohësisht,  që duke marrë në konsideratë gjendjen e rënduar sociale, ta ngritin domosdonë e rritjes së vlerës së  subvencioneve (tani është 130 €), për familjet e dëshmorëve.

You Might Also Like