Gjilan

KPF i hap rrugë këmbimit të pronës komunale me pronën shtetërore për nevoja të FSK-së

Gjilan, 20 shkurt / Komiteti për Politikë dhe Financa (KPF), nën drejtimin e kryesuesit Kushtrim Kadriu, në mbledhjen e sotme, pas një debati polarizues në relacionin pozitë-opozitë, ka rekomanduar për Kuvend propozim-vendimin për lejimin e këmbimit të pronave komunale me pronat e shtetërore si dhe propozim-vendimin për caktimin e lokacionit për ndërtimin e Qendrës Rajonale për patentë-shofer, të cilat i ka arsyetuar drejtori i Kadastrës, Bekim Salihu.

Ai ka thënë se këto prona, shumica prej tyre në Livoç të Epërm, kërkohen për ndërtimin e një baze ushtarake për FSK-në, të cilës i janë marrë prona nga Komuna e Gjilanit për nevoja publike. Kurse Ministria e Infrastrukturës ka kërkuar një lokacion për ndërtimin e një Qendre rajonale për patentë-shofer në Gjilan.

Unanimisht janë rekomanduar propozim-vendimi për subvencionimin e shtesave për lehona, ndryshim-plotësimi i vendimit për emërimin e Komisionit për shqyrtimin e kërkesave dhe ankesave në procesin e emërtimit të rrugëve dhe numërimit të adresave, sikurse edhe komisioni rekrutues për përzgjedhjen e drejtorëve dhe zv/drejtorëve në IEAA, komisioni për plotësim ndryshimin e rregullores për ndarjen e bursave, raporti i suksesit të nxënësve në gjysme vjetorin e parë të vitit shkollor 2023/2024, propozim-ndryshimi i një anëtari në përbërjen e KKSB, propozim-ndryshimi i një anëtari në komisionin komunal për vlerësimin e figurave dhe personaliteteve historike.

Po ashtu, KPF ka rekomanduar edhe shfuqizimin e planit për Integritet Komunal 2023-2027.

Ndërkaq u shtynë për më vonë, kërkesa e Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pylltarisë për aprovimin e vlerësimit të dëmeve nga fatkeqësitë natyrore dhe të tjera për vitin 2023, me arsyetim se materiali

është i mangët, diskutimi rreth hapjes se drejtimeve të reja në shkollat profesionale që mundësojnë punësim të gjeneratave të reja, me arsyetim se ka ende kohë për shqyrtimin e kësaj pike, si dhe raporti i punës i kryetarit të Komunës për vitin 2023, me arsyetim se materiali nuk është dërguar ende. Me kërkesën e përfaqësuesit të LVV u shty për seancën tjetër edhe informata rreth manifestimit ‘Flaka e Janarit’ 2024.

You Might Also Like